Over bezuinigen en de verkiezingsprogramma’s

Herman Troost verbaast zich dat de politiek zeer aarzelend is als het om financiën gaat. De drie grote partijen maken zich in hun programma’s er tamelijk gemakkelijk van af. Kennelijk is het nog niet doorgedrongen dat de politiek moet gaan beslissen wat er straks moet gebeuren in onze stad wanneer de rijksbijdragen uit het gemeentefonds sterk omlaag gaan.De verspreking van wethouder van Randwijk over onderzoek naar bezuinigingen, aanleiding voor de Verenigde Senioren Partij tot een artikel 42 brief aan het college, heeft oppervlakkig gezien nog geen rimpel veroorzaakt. Dat is niet vreemd. Dat onder tafel houden van de ware problemen is in het huidige college tot grote kunst verheven. De stad werd bedolven met goednieuws boodschappen. De wethouders werden ondersteund met reclamecampagneachtige uitingen. Wanneer u het niet gelooft, denk dan eens na wanneer u het laatste kritische bericht in het AD gelezen heeft, om over de Molenkruier maar niet te spreken. Alles blinkt en wanneer het dof wordt, doen we wat extra reclame. Geld genoeg toch? Kijk eens naar de begroting! Lage lasten veel voorzieningen. Alsof Wouter Bos persoonlijk de muntjes voorraad van de heer Lubbinge aan komt vullen. Nu dat heeft volgens mij de heer Monrooy in de vorige periode vier jaar lang mogen doen. Het was maar goed dat hij dat deed, want PvdA –ers zijn altijd veel beter in uitgeven dan sparen.Ondertussen blijkt dat in die achterkamertjes er toch naar geld gezocht wordt. Tussen de vijf tot tien miljoen euro liet wethouder van Randwijk zich ontvallen. Misschien is het trouwens nog wel meer. Zie ook het artikel van O.N.S, fractievoorzitter Balth de Winter op PEN.Het dappere van de achterkamertjes is dat men daar denkt dat ze alles zelf op moeten oplossen. Dat is een klassiek misverstand ontstaan in de vorige eeuw. Socialistische partijen en nog linkser wilde de burgers wel verheffen, maar niet zo ver dat ze echt mee mochten denken of beslissen. Partijleden waren hier natuurlijk de nuttige uitzonderingen. In ieder geval mochten die altijd mee denken. De mensen in de stad die mogen verder niet veel. Natuurlijk wordt je uitgenodigd om over de toekomst van je wijk of straat mee te praten. Je mag dan ook met gekleurde stickertjes aangeven wat belangrijk is. Wanneer dat dan redelijk past in de al lang klaar liggende plannen, wordt er natuurlijk goed rekening gehouden met de inbreng van de inwoners. Hoera.In de moeilijke periode die er financieel gezien op onze gemeente af komt, lijkt het vanzelfsprekend dat de achterkamertjes nu eens open gaan. Inwoners weten vaak veel meer en beter wat zij en hun stad nodig hebben. Laten we daar gebruik van maken. Volgens mij komen daar snel en duidelijk hele goeie voorstellen uit. Natuurlijk sneuvelen er dan een stel ambtelijke en bestuurlijke hobby’s maar wie heeft die nodig in tijden van krimp! Er zijn heel veel gemeentes die zonder Eddie, zonder 12 personen lichtjes kijken in Lyon, zonder eeuwige reorganisaties, zonder een miljoen kostende structuurvisie, zonder peperdure adviseurs leven en functioneren. Ik denk dat we verbaasd zullen zijn hoeveel goede ideeën de inwoners aan gaan leveren over bezuinigen.Wanneer we dan als politiek bestuur eens goed kijken en ruimen in de voor de burgers moeilijker te vinden zaken, zijn er ongetwijfeld goede mogelijkheden om de meeste echte voorzieningen in onze stad te handhaven. Natuurlijk ga ik kort door de bocht. Het zal ingewikkelder zijn dan hier beschreven. Aan de andere kant zie ik de drie grootste partijen nauwelijks een woord zeggen over de te verwachten problemen die je toch duidelijk ziet aankomen. Daar zouden we nu onmiddellijk qua voorbereidingen al iets aan moeten gaan doen.De VVD heeft dan nog een aardige paragraaf over financiën, ik denk dankzij Henk Satijn die als raadslid wat verder kijkt dan de neus lang is. Maar het CDA doet daar niet aan op wat technische opmerkingen na. De PvdA constateert dat er gekort gaat worden op de rijksuitkeringen en roept nu opeens wel over sober en efficiënt werken. Voorstellen of aanwijzingen hoe dat nu moet, blijven echter, alsook bij de ander twee partijen, achterwegen. Verbazingwekkend!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren