Katern

Opwaardering mountainbikeparcours Nedereindse Park

Recreatieschap Stichtse Groenlanden gaat het mountainbikeparcours in het Nedereindse Park aanpassen en opwaarderen. Het parcours, nabij Skipiste Nieuwegein, omvat delen van het bestaande parcours, aangevuld met nieuwe verbindingen.

Zo ontstaat er een veiliger, aantrekkelijker en compact parcours dat voornamelijk over de noordflank en oostkant van de skiheuvel loopt. Met deze aanpassing komt er meer ruimte vrij aan de westflank van de skiheuvel voor andere inrichting en recreatief gebruik. Op 8 februari 2024 vindt er voorbereidend werk plaats. De aanleg start op 12 februari en is naar verwachting klaar op 8 maart 2024.

Het opwaarderen van het parcours maakt deel uit van het meerjarig project ‘doorontwikkeling Nedereindse Park’. Gebruikers van het gebied hebben in enquêtes aangegeven waar zij op korte termijn behoefte aan hebben. Hun wensen zijn leidend geweest in het doorvoeren van een aantal verbeteringen, zoals het mountainbikeparcours en de wens om bij de skiheuvel ook andere vormen van recreatie te faciliteren. Het ontwerp voor het parcours is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de wielercoöperatie, mountainbikers en Tracks & Trails, een ervaren bureau op het gebied van ontwerp en aanleg van mountainbikeroutes. Staatsbosbeheer begeleidt de aannemer bij de uitvoering van het werk.

Werk in uitvoering
Tijdens het werk blijft het gebied toegankelijk voor publiek. Wel zijn er tijdelijke omleidingsroutes voor de mountainbikers. Bebording zal dit aangeven. Ook wordt er materieel opgeslagen en aan- en afgevoerd in het werkgebied. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het werk op 8 maart 2024 klaar.

Doorontwikkeling Nedereindse Park
Het Nedereindse Park is een drukbezocht groen recreatiegebied met twee plassen. Samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en provincie Utrecht werkt het recreatieschap aan de ontwikkeling van het Nedereindse Park. Het gaat hierbij om een verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden rondom de plas, de aanleg van nieuwe natuur en het opwekken van schone energie met zonnepanelen op het oostelijk deel van de plas. Het recreatieschap voert verbeteringen gefaseerd uit, die op korte termijn te realiseren zijn. Zo is in 2023 het fietspad onder de skiheuvel verbeterd, zijn er fietsparkeerplaatsen aangelegd en verouderde picknickbanken en afvalbakken vervangen.

Kaart van het werkgebied

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk