Opvang statushouders in Zorgspectrum gebouw

Dinsdagavond 6 oktober jl. heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Zorgspectrum aan de Diepenbrocklaan 1 te Nieuwegein. Deze informatiebijeenkomst had als doel het informeren van de direct omwonende over het mogelijk vestigen van maximaal 140 statushouders (dit zijn asielzoeker die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen) voor een periode tot uiterlijk 1 oktober 2016. Daarna zal het pand worden gesloopt.

Het college heeft gemeend een bijdrage te willen leveren aan de toename van vluchtelingen door ruimte aan te bieden aan statushouders waardoor ruimte ontstaat in de AZC’s in het land. Er is een aanbod gedaan door het college aan het COA. Het COA moet nog reageren op dit aanbod, alvorens er statushouders kunnen worden gevestigd. Ook zal – alvorens het college een definitief besluit kan nemen – de gemeenteraad een uitspraak moeten doen of ze het wel of niet eens zijn met de komst van extra statushouders. Dit is ook aangegeven in het voorstel aan het COA. Kortom er is nog geen definitief besluit genomen of de extra statushouders tijdelijk naar Nieuwegein komen.

Als VVD fractie hebben wij ons vooralsnog terughoudend opgesteld in deze kwestie omdat er geen directe aanleiding was en er geen concreet voorstel voor lag. Deze situatie zou nu mogelijk kunnen veranderen.

Ook wij zien de toename van vluchtelingen in Nederland. En met een dringend beroep van staatssecretaris Dijkhof om als gemeente een steentje bij te dragen is het goed om als gemeente te kijken hoe we dit kunnen doen.

Wij zien als fractie echter nog wel veel haken en ogen aan de vestiging van statushouders in het Zorgspectrum en wij vragen ons af of dit wel de manier is om een steentje bij te dragen aan deze problematiek.

Er is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld over de veiligheids-, de financiële-, de economische- en de huisvestingsaspecten, maar ook over de directe impact in de wijk. De enigszins rommelige communicatie vanuit de gemeente en de matige informatiebijeenkomst van afgelopen dinsdagavond lijken te leiden tot meer onrust en zorgen over de vestiging en roepen weer nieuwe vragen op.

Als fractie zullen we de situatie goed monitoren en zoveel als mogelijk ons laten informeren om, mocht het COA ingaan op het aanbod van het college, wij zowel met hart als hoofd kunnen spreken in de raad. Ook willen wij het college verzoeken om voorafgaand aan de discussie in de gemeenteraad, een informatieavond te organiseren voor een grotere groep dan alleen de direct omwonenden, waardoor ook buurtbewoners, buurtondernemers en belanghebbenden worden betrokken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk