Opname stop bij Vogelopvang Utrecht

De Vogelopvang Utrecht heeft een opname stop. Dit is een gevolg van de beperkte opvangcapaciteit in Utrecht. Dit betekent dat inwoners van Nieuwegein zelf geen gewonde vogels meer kunnen aanbrengen voor verzorging bij de Vogelopvang Utrecht.

Dierenhulpverlening Woerden, waar Vogelopvang Utrecht onder valt, heeft een andere vogelopvang bereid gevonden om in noodgevallen vogels uit Nieuwegein op te vangen. U kunt de Dierenhelpverlening Woerden (0348-414242) bellen wanneer u een vogel in nood aantreft. Om deze andere vogelopvang ook niet te overbelasten is Dierenhulpverlening Woerden kritisch of bij de gemelde situaties inderdaad hulp nodig is.

Eerder is bekend geworden dat De Vogelopvang Utrecht zich gaat vestigen op de voormalige wielerbaan in Galecopperzoom. Het bouwplan concentreert zich in het zuidoostelijke deel van de voormalige wielerbaan. Gemeente Nieuwegein heeft op 17 juli de omgevingsvergunning verleend die de bouw mogelijk maakt.

Aan het besluit van de gemeente is een lang traject voorafgegaan. Tijdens dat traject heeft de gemeente twee bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners en overige gebruikers van dit gebied. Daarbij is vooral gekeken naar het effect dat de komst van de vogelopvang heeft op de mogelijkheden om in dit gebied te recreëren en loslopende honden uit te laten. Een aantal suggesties die zijn gedaan over het verbeteren van de gebruikskwaliteit van het gebied, zijn/worden door de gemeente opgepakt en uitgevoerd. Ook andere spelende belangen zoals ecologie, bodemkwaliteit, water en parkeren zijn in beeld gebracht. Alles tegen elkaar afwegende, heeft de gemeente besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning geldt tot 1 januari 2030. De vogelopvang mag zich echter in totaal maximaal 20 jaar vestigen. Voor de periode vanaf 1 januari 2030 moet zij nog bijtijds een separate vergunning aanvragen.

Toegankelijkheid gebied
Bijgaande afbeelding geeft in groen de bestaande verharde paden aan die 24/7 (24 uur per dag & 7 dagen per week) toegankelijk blijven. De geel gestippelde paden zijn bestaande of nieuwe paden, die door de gemeente goed begaanbaar gemaakt worden (zonder verharding). Het paars aangegeven deel van het verharde pad zal alleen toegankelijk zijn tijdens de openingsuren van de vogelopvang. Honden moeten daar aangelijnd. In rood is het verloop aangegeven van het hekwerk dat geplaatst zal worden om de locatie van de vogelopvang. Het gebied buiten deze hekken zal de functie behouden van hondenlosloopgebied. In het wit zijn de gebouwen en volières van de vogelopvang ingetekend.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk