Operationele grenzen van kracht

Operationele grenzen van kracht

De burger ontvangt de snelste hulp en om dit te bereiken zijn gemeentegrenzen niet langer bepalend bij de keuze voor het alarmeren van een brandweerpost. Dit is in een notendop waar ‘operationele grenzen’ om draait, een maatregel die inmiddels van kracht is binnen de VRU.

Op 4 juli 2014 werd ‘Veiligheidszorg Op Maat’ (VOM) vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRU. Hierin staan de uitgangspunten opgenomen voor de brandweerzorg van de toekomst binnen de VRU. Eén van die uitgangspunten is operationele grenzen.

Bij een melding wordt door de alarmcentrale niet langer automatisch een brandweereenheid uit de betreffende gemeente gestuurd, maar de brandweereenheid die het snelst op het meldadres kan zijn. Dit kan ook een voertuig uit een andere veiligheidsregio zijn. Met verschillende regio’s zijn namelijk convenanten gesloten waarin de samenwerking is geregeld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk