Openbare aanplakgelegenheden

Verspreid over de gemeente bevinden zich een twintigtal openbare aanplakgelegenheden, in de vorm van driehoekige constructies op palen, die voorzien zijn van de woorden “vrije plakplaats”.

Bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (Art.52, lid 4) geven aan dat deze aanplakgelegenheden uitsluitend bestemd zijn voor het aanbrengen van niet-commerciële reclame. Tot niet commerciële-reclame wordt door een Openbare kennisgeving (d.d. 1-4-’93) gerekend:

(vrije) meningsuitingen en bekendmakingen, welke geen betrekking hebben op handelsreclame;

reclame voor ideële doeleinden, uitsluitend van plaatselijke aard.

Als voorwaarde voor het gebruik van de plakplaatsen wordt aangegeven dat de aan te plakken affiches maximaal een A3-formaat moeten hebben.

Uit eigen aanschouwing door GroenLinks Nieuwegein en door klachten van gebruikers van de plakplaatsen, is het bekend dat er met de betreffende bepalingen uit de APV en Openbare kennisgeving nogal eens de hand wordt gelicht. Groenlinks Nieuwegein wil graag een paar antwoorden hebben op de volgende vragen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk