Open Dag in het kader van Doe Effe Normaal

Op 12 juni a.s. houdt de wijkpolitie van Nieuwegein een open dag voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle scholen in Nieuwegein.

In het kader van het “Doe Effe Normaal-project” geven wijkagenten op de basisscholen binnen hun eigen wijk les aan de leerlingen van de groepen 7 en 8. Ter afsluiting van het schooljaar waarin de wijkagenten hebben les gegeven, is er gekozen voor een centrale afsluiting op een centrale plaats in Nieuwegein.In voorgaande jaren kwamen de leerlingen per klas naar het politiebureau voor een rondleiding wat een onrustig beeld opleverde voor publiek en politiepersoneel.

De Open Dag wordt ingedeeld in een ochtend- en een middagprogramma waar 32 scholen met ongeveer 1200 leerlingen uit Nieuwegein aan zullen deelnemen. De leerlingen nemen of in de ochtend of in de middag deel aan het programma. Het programma duurt ongeveer 2 uur en wordt gehouden aan het Parkhout. Het ochtendgedeelte start omstreeks 09.30 uur en het middaggedeelte om 13.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk