Ook Schansen-Zuid de komende jaren vernieuwd

De gemeente gaat nu ook de openbare ruimte van Schansen-Zuid aanpakken vanuit het programma Betere Buurten. In deze buurt zal de komende tijd samen met inwoners besproken worden wat er nodig is om te vernieuwen, zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen. De gemeenteraad heeft circa 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de planvorming en realisatie.

Projectwethouder Betere Buurten Jan Kuiper: “Bij de keuze voor Schansen-Zuid is een zorgvuldige afweging gemaakt. In Schansen-Zuid kan goede aansluiting worden gevonden met het groot onderhoudsprogramma van de gemeente. De riolering in deze buurt moet voor een deel worden vervangen. De openbare ruimte in Schansen-Zuid voldoet op veel plekken niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, waardoor de leefbaarheid in de wijk onder druk staat. Omdat we al in Schansen-Noord bezig zijn met Betere Buurten, kunnen we het werk èn de goede contacten in de wijk doortrekken voor het hele gebied. Overigens blijft de gemeente in heel Nieuwegein werken aan onderhoud van wijken voor een mooie, leefbare stad.”

Wat gaan we doen?
Voor de zomervakantie wordt samen met de buurt de belangrijkste inhoudelijke opgaven en kansen in kaart gebracht. De gemeente organiseert op vier verschillende locaties een buurtterras. Bewoners kunnen elkaar hier ontmoeten en aangeven welke kansen en verbeterpunten zij voor hun buurt zien en wat zij zelf willen betekenen voor een Betere Buurt.

Alle buurtbewoners van Schansen-Zuid worden half juni uitgenodigd om naar het buurtterras te komen via een huis-aan-huis te verspreiden buurtbericht. Vanaf dat moment kunnen zijn ook online hun ideeën achterlaten. Tegelijkertijd gaat de gemeente aan het werk om de kwaliteit van de openbare ruimte in kaart te brengen, zoals de levensvatbaarheid van de bomen en bijvoorbeeld de parkeerdruk. Op basis van alle opbrengsten wordt een kansenkaart en een buurtvisie gemaakt. Kleine verbeteringen, die eenvoudig te realiseren zijn, voert de gemeente zo snel mogelijk uit. Grotere aanpassingen worden opgenomen in het ontwerp voor de buurt. Vanaf het najaar gaan we voor specifieke locaties in de buurt samen met bewoners aan de tekentafel zitten om te ontwerpen aan een betere buurt.

Betere Buurten
Het doel van het Betere Buurten programma is om de buitenruimte in Nieuwegeinse jaren ’70 en ’80 buurten duurzaam te vernieuwen, zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen. Betere Buurten is eerder al begonnen in Merwestein, de Rijtuigenbuurt, de Sluyterslaan en omgeving en Schansen-Noord. Schansen-Zuid is de vijfde buurt die wordt aangepakt.

Samen werken we aan een groenere buurt met een vernieuwde bestrating, meer ontmoetingsmogelijkheden en moderne speelplekken. Een buurt waar jong en oud zich thuis voelt en waar het toegankelijk, schoon en veilig is. Tot slot zorgen we ervoor dat de buurten zo worden ingericht, dat deze de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. Te denken valt aan het toevoegen van groen waardoor het koeler is in de zomer. De gemeente maakt de plannen het liefst samen met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt. Zij weten immers als beste waar behoefte aan is en wat goed is voor de buurt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren