Ontwikkelingsplan Stadswinkel

Het college heeft het Ontwikkelingsplan Stadswinkel vastgesteld. Dit vormt de eerste formele stap van het organisatieveranderingstraject gericht op een zelfstandige Stadswinkel per 1 oktober 2003.

Het Ontwikkelingsplan gaat in op doelstelling, redenen en aard en omvang van de voorgenomen organisatieverandering, welke plaatsvindt volgens de regels van Flankerend Beleid. Het plan zal onder andere met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd overleg worden besproken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk