Ontwerp openbare ruimte Centrumgebied Hoog Zandveld vastgesteld

Het ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld is op 6 mei 2015 definitief vastgesteld door het college van B & W.. Het ontwerp is tot stand gekomen na een participatieproces met omwonenden, winkeliers en andere belangstellenden in de periode april t/m september 2014. Vanaf december 2014 tot januari 2015 was het mogelijk om inspraakreacties te geven op het concept ontwerp.

Er zijn tien inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties zijn door het college beantwoord in het eindverslag van de inspraak. Het college heeft naar aanleiding van de inspraak zes wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp en het definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld vervolgens vastgesteld.

Het eindverslag van de inspraak wordt aan de indieners verstuurd en de vaststelling van het definitief ontwerp zal met een Buurtbericht aan alle wijkbewoners en -gebruikers van de wijken Zandveld, Hoog Zandveld en Lekboulevard bekend worden gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren