Ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld

Het college heeft ingestemd met het concept definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld op basis van het vastgestelde bestemmingsplan. Het ontwerp is in participatie met omwonenden, winkeliers en andere gebiedsgebruikers opgesteld. In dit ontwerp openbare ruimte zijn de voorwaarden voor meervoudig ruimtegebruik ontwikkeld voor alle doelgroepen die deze ruimte gaan gebruiken. De plant van nieuwe bomen en groen is onderdeel van het ontwerp en is conform het vastgestelde Boombeschermingsplan toegepast. Het college start de inspraakprocedure op; het concept definitief ontwerp wordt twee weken ter inzage gelegd (5/19 januari 2015) zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een inspraakreactie in te dienen. Zienswijzen op het ontwerp zullen integraal worden afgewogen en verwerkt in het definitieve ontwerp dat in februari 2015 door het college zal worden vastgesteld. Het college heeft hiernaast de aangevulde parkeerbalans voor Hoog Zandveld centrum vastgesteld op basis van de Nota Parkeernormen 2011-2015. De parkeerbalans uit 2011 uit het vigerende bestemmingsplan voor Hoog Zandveld is aangevuld met de heraanleg van bestaande parkeerplaatsen en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen voor o.a. de uitbreiding van het winkelcentrum. De parkeerbalans ligt ten grondslag aan het ontwerp openbare ruimte. Beslispunten:

1. Vrijgeven van het concept definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld voor inspraak cfm. de Inspraakverordening Nieuwegein.
2. De gemeenteraad op de hoogte stellen van het concept definitief ontwerp middels bijgevoegde brief
3. Vaststellen van de parkeerbalans voor het centrumgebied Hoog Zandveld.
4. De WMO-raad in antwoord op zijn advies te berichten middels bijgevoegde brief. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren