Ontwerp-omgevingsvisie Nieuwegein ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Nieuwegein is door het college van B&W vrijgegeven voor inzage. In de omgevingsvisie staat beschreven wat de langetermijnambities zijn voor de fysieke leefomgeving in Nieuwegein. Als inwoner of ondernemer van Nieuwegein kunt u van 4 november tot en met 16 december 2020 uw reactie geven.

Foto: Neeltje Kleijn

In de omgevingsvisie ‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ staan de belangrijkste ambities en keuzes voor de fysieke leefomgeving. Of beter gezegd: alles wat u in Nieuwegein om u heen ziet, voelt en ruikt. Denk aan de huizen en andere gebouwen, maar ook aan groen, water of wegen. De kern van de Nieuwegeinse omgevingsvisie is gerichte groei op de zogenoemde ‘ontwikkellocaties’: City, Rijnhuizen en de A-12zone. Voor de bestaande woonwijken ligt de nadruk op het behouden van rust en groen en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Bij die ontwikkelingen is er aandacht voor de drie hoofdthema’s gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

Lees de visie online of op het Stadshuis
Lees en bekijk hier de ontwerp-omgevingsvisie op of op www.ruimtelijkeplannen.nl met plan id: NL.IMRO.0356.STVNG2020-ON01. Wilt u liever een geprinte versie bekijken? Kom dan langs bij de receptie op het Stadshuis aan het Stadsplein 1 in de binnenstad van Nieuwegein. Dat kan op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak.

Reageren
De ontwerp-omgevingsvisie ligt van 4 november 2020 tot en met 16 december 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil zowel mondeling als schriftelijk een reactie geven. Geef uw reactie op één van de volgende manieren:

  • – Verstuur een e-mail naar: omgevingswet@nieuwegein.nl met in het onderwerpveld
    “omgevingsvisie”.
  • – Via de post, gericht aan: gemeente Nieuwegein, omgevingsvisie, Postbus 1, 3430 AA
    Nieuwegein.
  • – In een gesprek met één van onze medewerkers. Dit kan alleen op afspraak. Mail
    hiervoor naar: omgevingswet@nieuwegein.nl.

Informatiebijeenkomst
De gemeente Nieuwegein organiseert op 23 november van 19.30 tot 20.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. De projectleider vertelt dan meer over de omgevingsvisie en u kunt vragen stellen. Ga naar www.nieuwegein.nl/omgevingsvisie om u hiervoor aan te melden.

Samen met de stad
Bij het maken van de omgevingsvisie is veel meegedacht door inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners van de gemeente. Dat gebeurde in 2019 en 2020 met onder andere bijeenkomsten in noord-, midden- en zuid-Nieuwegein, aanwezigheid op de weekmarkt, een digitale enquête en de ‘dag van de omgevingsvisie’. In deze inzageperiode heeft u de mogelijkheid om te kijken of uw inbreng goed is meegenomen.

De Omgevingswet
De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze nieuwe wet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op www.nieuwegein.nl/omgevingswet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk