Onthulling informatiebord nieuwe-stijl bij ’t Gein

Afgelopen vrijdag, tijdens de Nationale Archeologiedagen, heeft Henk Valkenet, voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein (HKN), een informatiebord onthuld op de plek waar de restanten van de middeleeuwse stad ’t Gein in de grond verborgen liggen. Dit deed hij samen met andere leden van de HKN.

Bord onthulling Geyn

Op de foto v.l.n.r: Henk Valkenet, Wil Brok, Ann Brugman, Margot Langelaan, Reinder van Aller, Frank Seller en Hans Brugman

Het bord, dat staat bij de kruising van het fietspad (Watertoren – langs de Doorslag richting kinderboerderij) en het Geinoord (nabij de houten Voetgangersbrug over de Doorslag), is in nauwe samenwerking met de afdeling Stadsmarketing van de Gemeente Nieuwegein ontwikkeld en staat als een soort lezenaar op een cortenstalen standaard en is de eerste van een nieuwe generatie borden die in de toekomst in de stad zullen verschijnen.

Op het informatiebord vind je beknopte informatie over ’t Gein. Met een QR-code op het bord kom je op een uitgebreide informatiepagina terecht op de website van de HKN. Aan het bord is ruim twee jaar gewerkt en vervangt het kleine bruine ANWB-bordje.

Geyn

Over ‘t Gein
In de 12e eeuw wordt vanuit de stad Utrecht een kanaal gegraven naar de IJssel. Bij de aansluiting van dit kanaal op de IJssel ontstaat een nederzetting: Het Gein. Deze nederzetting is bijna 200 jaar lang de rivierhaven voor de stad Utrecht en krijgt in 1295 zelfs stadsrechten. Eind 14e eeuw is weinig meer over van deze nederzetting. Begin 15e eeuw vestigt zich een nonnenklooster in het Gein. Van het reilen en zeilen in deze kloostergemeenschap is in de 16e eeuw een kroniek opgetekend. Vanaf de late middeleeuwen zijn ook afbeeldingen bekend van het gebied.

Stadszegel van ‘t Gein, waarschijnlijk van rond 1500. Op het zegel is een kerk of kasteel met geopende poort met losstaande toren met vlag te zien. Het randschrift luidt: ‘Sigillum oppidi De Geyn’, hetgeen betekent: ‘Zegel van de stad De Geyn’.

De bezegeling verleende rechtskracht aan een overeenkomst. Het zegel werd in de Middeleeuwen benut door personen die met autoriteit en publiek gezag waren bekleed zoals de paus, een bisschop, een keizer, een koning. Later mochten ook burgers gebruik maken van het zegel. Het zegel heeft dus eeuwenlang de functie vervuld van de tegenwoordige (digitale) handtekening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk