Onteigening gronden

Op 18 oktober 2002 heeft de gemeenteraad besloten ten behoeve van de realisering van de Kloosterweg (de aan te leggen verbindingsweg tussen het sluizencomplex en de A27) en de aansluiting op de A27 met bijbehorende werken, enkele specifieke percelen grasland van de heer W.J.G. Huiden, Achterweg 3 te Nieuwegein, totaal groot ongeveer 4 ha, te onteigenen.

De volgende stap in de onteigeningsprocedure is dat aan de Kroon gevraagd wordt de goedkeuring over deze onteigening uit te spreken. De Kroon vraagt hiervoor een voldoende concrete uitwerking van de planvorming van hetgeen waarvoor onteigend wordt. Daartoe is nu bijgaand uitwerkingsplan ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, opgesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk