Onduidelijk wanneer N408 bij Nieuwegein weer open gaat

De N408, de Laagravenseweg, is nog niet open voor verkeer. De reden voor deze vertraging is dat er hekken geplaatst moeten worden langs de wegen. Dit is de laatste actie voordat de weg toegankelijk gemaakt kan worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoelang het gaat duren voordat de hekken geplaatst zijn.

Avondspits
Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers aan de zuidkant van Utrecht voor mogelijke verkeershinder tijdens de avondspits van dinsdag 31 oktober. De hinder voor het verkeer op de A12 kan tot na de avondspits duren. Op de A12 ring Utrecht-Zuid is afrit Hoograven/Houten (18) gedeeltelijk afgesloten vanwege asbestonderzoek.

Plaatsen hekken
De gemeente Nieuwegein plaatst in het gebied waar asbest is aangetroffen hekken langs de wegen. De reden hiervan is om te voorkomen dat auto’s door de bermen heen rijden en daarmee asbest zouden kunnen verspreiden. Het plaatsen van de hekken is de laatste actie voordat de Laagravenseweg (N408) toegankelijk gemaakt wordt.

De hekken worden op de volgende locaties geplaatst:
– Ravensewetering tussen de Laagravenseweg en Laag Raven (toegangsweg bedrijventerrein Laagraven)
– Op het bedrijventerrein Laagraven tussen Ravensewetering tot halverwege het terrein
– Een deel van Ravenswade vanaf de Laagravenseweg

Schoonmaken van de bermen
Een aannemer en een gespecialiseerd bedrijf zullen daarna de bermen en de strook buitenlangs de hekken zo snel mogelijk reinigen. Vanaf de rijbaan voor vrachtwagens op de Laagravenseweg werkt de provincie door met het afschrapen en reinigen van de bermen. Hiermee wordt voorkomen dat fijne asbestdeeltjes kunnen worden verspreid door turbulentie van voorbijrijdende auto’s. Deze maatregel was niet mogelijk langs de N408 vanwege de intensiteit en frequentie van het verkeer al daar. De hekken worden verwijderd nadat ook deze bermen zijn gereinigd.

Noordelijk deel Laagraven
Het plaatsen van de hekken maakt het noordelijke deel van bedrijventerrein Laagraven bereikbaar voor ondernemers. De overige afzettingen blijven gehandhaafd en zullen worden verplaatst naarmate de schoonmaken van het terrein vordert.

Asbestsanering
Samen met de ondernemers op de bedrijventerreinen waar asbest is aangetroffen, werkt de gemeente aan het opstellen en uitvoeren van een saneringsplan gericht op het schoonmaken van de panden en terreinen van individuele bedrijven.

Niet bereikbaar
De bedrijven in het gebied Laagraven zijn nog niet bereikbaar. Hier zitten o.a. Makro, Gamma, Karwei, etc

De N408 is sinds zondagavond afgesloten na een grote brand op industrieterrein De Liesbosch in Nieuwegein. Hierdoor zijn Nieuwegein en Houten van en naar de A12 niet bereikbaar via afrit Hoograven. Er zijn omleidingen ingesteld. Een gedeelte van het bedrijventerrein is inmiddels weer vrijgegeven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk