Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Vervolgonderzoek naar instorten rijhellingen’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat een aanvullend onderzoek starten naar de oorzaak van het instorten van een deel van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dat heeft de Onderzoeksraad dinsdagmiddag 11 juni bekend gemaakt naar aanleiding van het verkennend onderzoek dat de afgelopen twee weken is gedaan. De parkeergarage blijft vooralsnog gesloten.

Ingestorte rijhellingen

Burgemeester Marijke van Beukering: “Het is van belang dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de instorting. Daar werkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan. We weten dat er parkeeroverlast is in de wijk, en de mensen van wie de auto nog in de garage staat willen die natuurlijk snel terug. We helpen graag mee om dat op te lossen, maar in verband met het onderzoek van de Onderzoeksraad ben ik genoodzaakt de parkeergarage nog even gesloten te houden. We vragen hiervoor uw begrip en geduld zo lang het onderzoek loopt.”

Parkeergarage blijft gesloten
In verband met het vervolgonderzoek van de OVV blijft de parkeergarage voorlopig gesloten. Dit betekent dat de meeste auto’s nog niet weg kunnen, met uitzondering van de auto’s die op de begane grond en niet te dicht bij het ingestorte gedeelte staan. Die kunnen eerder weg omdat ze niet op de structuur van de garage staan. Q-Park heeft een plan gemaakt hoe auto’s veilig uit de garage gehaald kunnen worden, met als eerste fase de auto’s op de begane grond. Dit plan moet goedgekeurd worden door de gemeente. Het plan kan pas in werking worden gezet als de OVV aangeeft dat de parkeergarage mag worden vrijgegeven.

Aanvullend onderzoek
Na het instorten van de hellingbanen op zondagavond 26 mei heeft de gemeente de parkeergarage afgesloten en onveilig verklaard. Daarna is de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gestart met een verkennend onderzoek naar de oorzaak van het instorten. De OVV is een zelfstandig orgaan dat onafhankelijk van de Nederlandse overheden werkt aan de veiligheid in Nederland.

Met het onderzoek naar het instorten van de parkeergarage wil de OVV leren van wat er in de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis gebeurd is, om te kijken of ze de veiligheid op andere plekken kunnen verbeteren. Vandaag heeft de OVV bekend gemaakt dat er meer onderzoek nodig is voordat ze daar een duidelijk antwoord op hebben. Dat betekent dat nog niet bekend is hoe het komt dat de hellingbanen zijn ingestort of wanneer er begonnen kan worden aan werkzaamheden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk