Onderzoekers geven CDA gelijk over slagbomen op tramoverwegen

De afgelopen tijd heeft het CDA herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de veiligheid van de tramoverwegen in Nieuwegein. Aanleiding daarvoor vormde in augustus 2015 het zoveelste ongeval waarbij een tram was betrokken. In de afgelopen jaren hebben ook andere partijen (ONS en SP) aandacht gevraagd voor de veiligheid van de sneltram. Vaak naar aanleiding van aanrijdingen. Voor het CDA zijn de diverse aanrijdingen met trams in de afgelopen jaren reden geweest om in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 als doelstelling op te nemen dat op alle tramoverwegen in Nieuwegein slagbomen komen.

In antwoord op CDA-vragen heeft het college samen met de provincie Utrecht (eigenaar en beheerder van het tramvervoersysteem) een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de tramoverwegen met verkeerslichten in Nieuwegein. Dat heeft een heel aantal verbeterpunten opgeleverd. Het gaat dan om verbeteringen van de inrichting van de tramoverweg en directe omgeving. Maar ook om de manier waarop het tramsysteem en de computersystemen die daarvoor worden gebruikt functioneren. Bij alle tien onderzochte tramoverwegen in Nieuwegein waren wel verbeterpunten. Het CDA vindt dan ook dat het beeld dat het prima in orde is met de veiligheid van de tramoverwegen niet klopt. Het ontbreken van belijningen, zoals stopstrepen en haaientanden, zijn erg voor de hand liggende verbeteringen. Daarvoor was volgens het CDA geen uitvoerig veiligheidsonderzoek nodig geweest. Maar goed, het college zegt toe de aanbevelingen binnen twee maanden uit te voeren. Het CDA zal verkeerswethouder Snoeren aan die toezegging houden. Al is voor het CDA nog niet duidelijk of die toezegging voor alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport geldt. Daarover en over enkele andere onduidelijkheden uit het onderzoeksrapport hebben we dan ook opnieuw schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het CDA vindt het wel opmerkelijk dat, met het verschijnen van het veiligheidsonderzoek in reactie op onze eerdere vragen, plotseling ook andere partijen wakker lijken te worden. Zo beweert de VVD ten onrechte dat het o.a. hun vragen zijn geweest die tot het veiligheidsonderzoek hebben geleid. En met sneltramvaart diende de VVD op de dag dat het rapport verscheen snel nog wat aanvullende vragen in bij het college. Ook de VSP dook met vragen aan het college vol overgave op de veiligheid van de tramoverwegen. Het (CDA-)succes heeft vele vaders, zullen we maar zeggen. Wel is het natuurlijk fijn dat deze partijen, naast de partijen die enkele jaren geleden zich al druk maakten om dit onderwerp, nu ook het belang van veilige tramoverwegen inzien. Hopelijk zal dat uiteindelijk tot een meerderheid in de gemeenteraad leiden om de druk op het college te houden voor het treffen van alle mogelijke maatregelen die meer veiligheid op de tramoverwegen brengen.

En wat die veiligheid betreft: het CDA heeft in het net verschenen onderzoeksrapport opnieuw een argument gevonden om te blijven pleiten voor slagbomen op alle overwegen. De onderzoekers van DTV Consultants stellen dat bij overwegen met slagboominstallaties weggebruikers worden gewaarschuwd voor een tram uit de andere richting (“wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een tram komen”). Maar vrijwel alle tramoverwegen in Nieuwegein hebben slechts verkeerslichten. “De risico’s zijn daar evenwel net zo groot, of misschien zelfs wel groter, aangezien er geen spoor-bomen aanwezig zijn”, stellen de onafhankelijke deskundigen. U zult begrijpen dat het CDA zich na deze steun van de onderzoekers zal blijven inzetten voor slagbomen op alle tramoverwegen in Nieuwegein. Natuurlijk blijft het uw verantwoordelijkheid als weggebruiker om zelf goed op te letten, maar het CDA vindt het de taak van de overheid om het maximale te doen om voor veilige tramoverwegen te zorgen.

One thought on “Onderzoekers geven CDA gelijk over slagbomen op tramoverwegen

  1. gijs

    Toch hopelijk niet op de Zuidstedeweg. Daar zou de wachttijd wel erg lang worden, terwijl daar geen ongelukken gebeuren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk