Katern

Onderzoek naar vernieuwing scholen in volle gang

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de vernieuwing van scholen in Nieuwegein is in volle gang. In september worden de eerste inzichten verwacht over de vraag of bestaande scholen kunnen worden behouden.

De meeste schoolgebouwen in Nieuwegein stammen uit de periode 1965-1980. Vernieuwing van de scholen is dan ook hard nodig. Eerder is door de gemeenteraad gekozen voor sloop en nieuwbouw. Door nieuwe inzichten in de historische waarde van de gebouwen, duurzaamheid en de financiële haalbaarheid van nieuwbouw wordt deze keuze heroverwogen.

Onderzoek
De gemeente heeft een aanpak geschreven voor een alternatief scenario. Hierbij worden bestaande scholen behouden en op hoogwaardige manier vernieuwd. Het onderzoek richt zich op de vraag of dit alternatieve scenario haalbaar is qua bouwtechnische, programmatische en duurzaamheids-eisen. Ook de flexibiliteit van vernieuwing bij groei en krimp van de scholen wordt beoordeeld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bbn adviseurs, die uit een Europese aanbesteding naar voren was gekomen als aanbieder met beste prijs/kwaliteitverhouding. “Ik ben blij met de inzet van bbn. Ze zijn enorm gemotiveerd en waarderend ten opzichte van deze uitdaging voor Nieuwegein. Hun projectplanning is ambitieus en ze zijn direct gestart. Ook dat is belangrijk. Samen werken we aan een erfgoed-inclusieve vernieuwing van ons onderwijsvastgoed”, aldus wethouder Jan Kuiper van Onderwijs.

Erfgoed behouden
Met deze aanpak wil de gemeente recht doen aan het bestaande erfgoed. In februari heeft de gemeente voor dit onderzoek een aanzienlijke bijdrage gekregen van de Erfgoed Deal, een samenwerkingsverband tussen rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. “Zonder die bijdrage hadden we deze ambitie niet kunnen realiseren. Wij zijn er dan ook heel blij mee”, aldus de wethouder.

Het onderzoek start met de scholen in Doorslag, Batau Noord, Batau Zuid, Wijkersloot en het Anna van Rijn College. Voor de scholen in Vreeswijk is nieuwbouw nog steeds het uitgangspunt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk