Onderzoek integriteit raadslid Haseena Bakhtali

Burgemeester Frans Backhuijs heeft opdracht verleend aan prof. dr. J.H.J. van den Heuvel, emeritus hoogleraar beleidswetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voor het verrichten van onderzoek over de al enkele jaren aanhoudende en steeds wisselende beweringen die vanuit een fractie uit de gemeenteraad worden gedaan.

Ze gaan over – wat samengevat kan worden als – integriteitsschendingen, ambtsmisbruik en plichtsverzuim. Het zijn beweringen van één gemeenteraadslid, het lid van de fractie van Stadspartij Núwegein, mw. Haseena Bakhtali. Deze beweringen vindt de burgemeester in zijn rol als voorzitter schadelijk voor het aanzien van de gemeenteraad.

Om die reden is opdracht verleend aan prof. dr. Van den Heuvel, die gespecialiseerd is in bestuurlijke en ambtelijke integriteit, om de gemaakte beweringen nader te onderzoeken en de uitkomsten daarvan aan de raad te rapporteren. De verwachting is dat de rapportage eind mei beschikbaar is om nader door de gemeenteraad besproken te worden.

Noot redactie: Eerder is de column van mevrouw Haseena Bakhtali op De Digitale Stad Nieuwegein verwijderd vanwege vuilspuierij en aantijgingen jegens personen die niet gegrond waren. Deze maatregel is genomen na herhaaldelijk verzoek om bij de feiten te blijven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren