Ondernemersvriendelijke actie van de VSP in Nieuwegein

In de Drank- en Horecawet staat dat de alcoholleeftijdsgrens aangegeven dient te worden bij iedere ingang van elke horeca- of slijtlokaliteit of winkel waar alcohol verkocht wordt. De leeftijdsgrens moet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar worden aangegeven. Horeca Stichting Nederland biedt de gelegenheid gratis stickers te bestellen.

Aanwezigheid van een leeftijdsticker in een bedrijf of organisatie is wettelijk verplicht wanneer er alcohol wordt verkocht. De leeftijdsgrens voor het verkopen moet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar worden aangegeven.

Naar aanleiding van de stopzetting van de pilot mengvormen Horeca/ Detailhandel op 7 oktober 2016 heeft de Verenigde Senioren Partij (VSP) in Nieuwgein dit weekend steekproefsgewijs een aantal bedrijven bezocht om vast te stellen of de wettelijk verplichte gratis leeftijdstickers met de tekst ‘Wij verkopen geen alcohol < 18′  zichtbaar, duidelijk en goed leesbaar waren aangegeven.

De Mol van de VSP: ‘Winkels in o.a. de Binnenstad, het Muntplein, winkelcentrum Makado,  winkelentrum Galecop en Hoog Zandveld scoorden goed tot zeer goed. Jutphaas/ Wijkersloot matig. Albert Hein sprong eruit. Deze grootgrutter had op iedere pilaar achter de kassa op ooghoogte grote alcoholleeftijdstickers bevestigd. Overige constatering betrof enige diversiteit in vormgeving en informatie verstrekking over het niet verkopen van alcohol < 18 jaar. In de daaropvolgende gesprekken met bedrijfsleiders en eigenaren van supermarkten, cafés, restaurants en snackbars werd ons duidelijk dat iedereen doordrongen is van het verbod van het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar en de daarbij behorende gezondheidsrisico’s. Tevens was men goed op de hoogte aan welke eisen ( o.a. Sociale Hygiëne ) men moest voldoen.’

Tijdens het bezoek aan de bedrijven trof de VSP ook bedrijven aan die geen leeftijssticker op de deur, glazen schuifdeuren of pilaren bij de ingang zichtbaar hadden bevestigd. Deze zijn door de VSP voorzien van een flyer A4 formaat van de Horeca Stichting Nederland met de verwijzing naar de wettelijke verplichting van bestickering en hoe deze gratis te bestellen. ‘Zij beloofde dit te doen’ aldus de VSP.

De Mol van de VSP: ‘Zonder enige wanklank of scepsis werd ons bezoek met bijbehorende informatie op prijs gesteld, en daar zijn we blij mee. Sportverenigingen, buurtpleinen en overige accommodaties waar alcohol geschonken wordt komen in een later stadium voor een bezoek in aanmerking.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk