Ondernemers in logistieke sector brainstormen over de toekomst

Op vrijdag 30 november vond de bijeenkomst ‘Werken in de Logistiek’ plaats bij ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Een matchmakingsbijeenkomst met als doel het ontwikkelen van ideeën en maatregelen om meer arbeidskrachten te laten kiezen voor het werken in de logistiek in Nieuwegein. De deelnemers waren te gast bij ROC-facilities en hun studenten. Contacten werden gelegd, problemen verkend en oplossingen aangedragen voor de logistieke sector. De bijeenkomst is een actiepunt dat is opgepakt uit de pas goedgekeurde Economische Visie van Nieuwegein. Wethouder Johan Gadella opende de bijeenkomst.

Verbinding leggen
“Van logistieke bedrijven in Nieuwegein horen we dat het moeilijk is om aan personeel te komen”, zegt Johan Gadella. “Omdat Nieuwegein een krachtige ROC in haar stad heeft , liggen er kansen om onderwijs en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Vandaar dat we als gemeente deze matchmakingsbijeenkomst hebben georganiseerd, bij het ROC. De gemeente houdt zich niet bezig met de inhoud. Dat laten we aan ondernemers, werkgevers en kennisinstellingen over. Wij zijn er voor de verbinding en de relatie.”

Opleiding afstemmen op praktijk
Ondernemers van verschillende bedrijven gingen in gesprek met elkaar en met uitzendbureaus, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en het ROC. De belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen waren het imago van werken in de logistiek, de werving en het behoud van getalenteerde werknemers en het gebrek aan aansluiting tussen opleiding en vraag naar personeel. De avond is één van de actiepunten uit de Economische Visie Nieuwegein die dit jaar is ontwikkeld met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en wijkplatforms. De visie is op 27 november jl. goedgekeurd door de gemeenteraad. Rode draad in de visie is ‘Samenwerken vanuit verbinding’. Eén van de thema’s binnen deze visie was ‘de werknemer centraal’. Tijdens de bijeenkomst ‘Werken in de Logistiek’ kwam dit thema sterk naar voren. Ook de andere thema’s ‘regionaal is het nieuwe lokaal’, ‘profileren’ en ‘innoveren’ lijken belangrijk te zijn voor de toekomst van de logistiek.

Het was een vruchtbare avond. Eén van de vervolgstappen is het peilen bij meerdere bedrijven en scholen of een imagocampagne over Werken in de logistiek zinvol is. Daarnaast kwam een aantal concrete ideeën naar voren. We nemen als gemeente het verbindende initiatief om vaker bijeenkomsten over onder andere Werken in de Logistiek te organiseren (ook over Werken in de Zorg en in de ICT).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk