Ondernemers geven inhoud aan economische visie

De thema’s van de Nieuwegeinse economische visie zijn bekend. Ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en wijkplatforms hebben aangegeven welke inhoud zij belangrijk vinden. Dat leidt tot de vier thema’s: de werknemer centraal, regionaal is het nieuwe lokaal, profileren en innoveren. Samen met de economische kopgroep werkt de gemeente deze onderwerpen uit in concrete acties en projecten. De nieuwe economische visie draagt bij aan het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en behouden van bestaande arbeidsplaatsen. Voor bewoners moeten er ook in de toekomst voldoende banen zijn, ondernemers moeten gewoonweg kunnen ondernemen. De gemeenteraad bespreekt de opgehaalde thema’s in juni.

In de regio Utrecht is Nieuwegein onderdeel van de meest competitieve regio van Europa. Afgelopen jaar was de groei van werkgelegenheid in Nieuwegein +1,5%, waarmee Nieuwegein uitkomt op bijna 42.000 arbeidsplaatsen en 5.300 vestigingen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die aandacht van ondernemers, partners en de gemeente vragen. De aantrekkende economie met grotere vraag naar werknemers, maar ook technologische en maatschappelijke veranderingen. De gemeente ging in zes interactieve avonden met tientallen deelnemers van de economische kopgroep in gesprek.

Geschikt personeel
Ondernemers noemen de opgave om ook de komende jaren voldoende en goed opgeleid (technisch) personeel te krijgen. Zij pleiten voor een nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deelnemers van de economische kopgroep vinden het belangrijk dat gemeenten in de regio onderscheidend en aanvullend aan elkaar zijn. Kenmerkend is de verdeling van WO- en HBO-onderwijs in Utrecht stad en MBO-opleidingen in de diverse ROC-vestigingen in Nieuwegein.

Zorg en logistiek
Om het innovatie ondernemersklimaat van Nieuwegein te behouden en te  ersterken, is profilering belangrijk. Ondernemers benadrukken de centrale ligging, goede auto- en OV-bereikbaarheid van Nieuwegein en betaalbaarheid van het vastgoed. Volgens ondernemers liggen er voor de toekomst kansen in de combinatie van zorg en logistiek. In Nieuwegein is het St. Antonius ziekenhuis gevestigd en Nieuwegein is met bedrijvenpark Het Klooster een logistieke hotspot.

Verbinding
Innoveren kan door kennis, kracht en middelen van ondernemers, netwerken en kennisinstellingen te bundelen. Ondernemers gaven aan dat het belangrijk is om samen te werken aan verbinding om van elkaar te leren. De gemeente vervult daarin ook een faciliterende rol om partijen bij elkaar te brengen. Innovatie gaat ook over duurzaamheid en vermindering van regelgeving.

Vervolg
Deelnemers van de economische kopgroep krijgen de vraag voorgelegd om ideeën voor concrete acties en projecten te delen. Zij krijgen in de zomer een ‘sneak preview’ van de economische visie voorgelegd. Op 7 juni gaat de gemeenteraad in gesprek over de thema’s, op 22 juni stelt de raad de thema’s definitief vast.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren