OBS de Veldrakker in Nieuwegein wint eTwinning prijs 2022

Ieder jaar reikt eTwinning Nederland de nationale eTwinning prijs uit. Deze prijs is een vorm van erkenning voor scholen die de afgelopen periode virtueel hebben samengewerkt met één of meerdere scholen in het buitenland. En daarbij hebben gezorgd dat iedereen in hun klas een internationale ervaring krijgt (zelfs in tijden van corona). Dit jaar zijn drie uitzonderlijke projecten benoemd tot ‘project van het jaar’. Het project ‘SDG is about you and me’ van OBS de Veldrakker is daar één van. Bij de prijs hoort een waardebon t.w.v. € 1.000,-

Helen de Lange met de prijs en taart

Een internationale ervaring voor OBS de Veldrakker
Helen de Lange, vakleerkracht Engels, is al jaren actief met eTwinning. Ze vindt het belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende talen, culturen en tradities. Directeur van De Veldrakker, Eelco Dam steunt deze visie en de eTwinning-projecten van harte: “Een belangrijk onderdeel van onze kernwaarden is ‘verbinding’. Wij vinden het belangrijk om de kinderen te kunnen verbinden met landen om ons heen en de rest van Europa. Kinderen zijn onderdeel van de hele wereld en hoe mooi is het om wereldburgerschap met behulp van eTwinning te integreren in het onderwijs”.

In het project ‘SDG is about you and me’ hebben de leerlingen uit de groepen 8 van vorig schooljaar samengewerkt met leeftijdsgenoten van het ‘CEIP Adamancasis’ in Spanje en het ‘Ecole primaire Jean-Baptiste Bossard’ in Frankrijk. “We hebben een schema gemaakt voor het hele schooljaar” vertelt Helen over de aanpak van het project, ”waardoor iedereen er zelf voor kon zorgen dat er voldoende tijd beschikbaar was”. Omdat ze niet zoveel ruimte hadden, was afstemming tussen de scholen belangrijk. De leerkrachten verdeelden de taken, zoals het aanmaken van de TwinSpace (de online projectruimte van eTwinning) en het maken van de richtlijnen voor de opdrachten voor de leerlingen.

Bewustzijn voor de SDG’s en ontwikkeling van de Engelse taal
In dit project ontdekten de leerlingen meer over de Sustainable Development Goals (SDGs). Ze werkten in 6 internationale teams en ieder semester onderzocht ieder team één van de SDGs. Per SDG werd een gezamenlijk product gemaakt, waarin ze uitlegden aan welk doel ze hadden gewerkt en wat ze kunnen doen om een bijdrage aan dit doel te leveren. Als afsluitende activiteit speelden de leerlingen tijdens een live event een quiz over de SDGs, waarna zij hun certificaat in ontvangst namen.

De leerlingen gebruikten de Engelse taal om met elkaar te communiceren. “Met dit project hebben de leerlingen op betekenisvolle wijze hun taalvaardigheden verbeterd en hun woordenschat vergroot”, vertelt Helen. Maar dat is niet alles. Ook andere competenties werden ontwikkeld, zoals samenwerken in internationale teams en onderzoeksvaardigheden, door informatie te kunnen opzoeken en filteren op het internet. Daarnaast hebben de leerlingen hun digitale- en presentatievaardigheden geoefend door de inzet van digitale tools zoals presenteren voor een green screen.

Online Europese uitwisseling via eTwinning
Via eTwinning vinden duizenden leraren in Europa elkaar en werken zij met hun leerlingen aan onderwijsprojecten. De online community eTwinning is bedoeld voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo, pabo’s en lerarenopleidingen. Daarmee kunnen zij (kosteloos en veilig) internationale ervaring opdoen, ict-vaardigheden ontwikkelen én verplichte lesstof op een inspirerende manier verwerken. Momenteel maken 9500 Nederlandse onderwijzers deel uit van het eTwinning netwerk, waarbinnen ruim 2500 Nederlandse scholen zijn geregistreerd. eTwinning is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk