OBS De Krullevaar naar de gevangenis

‘Daar moet je niet terechtkomen.’ Dat was de unanieme conclusie van de leerlingen uit groep 8 van OBS De Krullevaar na hun bezoek aan de Penitiaire Inrichting van Nieuwegein. Op vrijdagmorgen 27 maart jl. kregen de kinderen uitleg over de gevangenis en wat zij konden verwachten van hun bezoek. Vervolgens werd een voorlichtingsfilm over de gevangenissen in Nederland en specifiek over de PI Nieuwegein vertoond. Aansluitend kregen de leerlingen een rondleiding en konden de leerlingen hun vele vragen aan de begeleiders stellen.Het bezoek van groep 8 aan de gevangenis past bij de voorbereiding op de tijd na de basisschool. Na de zomer zwermen de leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs en komen zij met andere, positieve én negatieve, ervaringen in aanraking. Het bezoek aan de PI Nieuwegein maakte in ieder geval diep indruk op de Krullevaar leerlingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk