Nota terrassenbeleid Nieuwegein

Het college heeft ingestemd met de nota ”terrassenbeleid Nieuwegein”. Deze nota geeft duidelijkheid over de mogelijkheden voor het plaatsen van terrassen bij horecagelegenheden in Nieuwegein. De gepresenteerde nota is nog een conceptversie.

De komende vier weken vindt de inspraak plaats. Daarna zal het college van B&W de definitieve beleidsvisie vaststellen. De nota wordt pas van toepassing op alle terrasaanvragen voor het jaar 2005.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk