Nota over ontwikkeling gebied Malapertweg vastgesteld (2002/5827

Het college heeft ingestemd met de nota “Historisch Versterkt”. Deze nota gaat over woon- en bedrijfsontwikkeling aan weerszijden van de Malapertweg. In de nota wor-den hiervoor de uitgangspunten gegeven waarbij de huidige kwaliteiten van het ge-bied bij een nieuwe woon- en bedrijfsontwikkeling zoveel mogelijk behouden blijven en worden versterkt. Tevens zijn de voorwaarden beschreven waaraan een nieuwe ontwikkeling in het gebied moet voldoen.

De nota is een uitwerking van de Ruimtelijke Verkenning Malapertweg “woonenclave binnen een bedrijventerrein” en de deelstudie “Verkenning Bedrijfsontwikkeling aan De Malapertweg”. Ook is de uitkomst van de discussie binnen de commissie Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volks-huisvesting meegenomen om bij verdere woon- en bedrijfsontwikkeling de verande-ringen in het gebied zo veel mogelijk te beperken.

Belanghebbenden worden geïnformeerd over het besluit en ontvangen de nota “Historische Versterkt”. Zij hebben diverse keren kunnen reageren op de planvorming.

De nota is de afronding hiervan en er vindt dan ook geen inspraak meer over plaats. Op basis van dit besluit kunnen belanghebbenden hun plannen voor woon- of bedrijfsontwikkeling indienen. Die worden vervolgens getoetst aan de uitgangspunten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren