Nota aan huis verbonden werkactiviteit

Het college van B & W heeft ingestemd met de “Nota aan huis verbonden werkactiviteit”. Deze Nota vervangt de oude Nota uit 1982 waarin wordt geregeld onder welke omstandigheden mensen thuis beroepsmatige activiteiten mogen ontplooien.

Belangrijkste wijziging in de nieuwe Nota is dat geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen handenarbeid en werkactiviteiten met het hoofd. Wel blijft uitgangspunt dat deze werkactiviteiten ondergeschikt aan de woonfunctie blijven. Daarvan is sprake als ten hoogste 35% van de woning, met een maximum van 70 m2, gebruikt wordt voor de werkactiviteiten. Binnenkort start een inspraaktraject voor deze nota. Na verwerking van eventuele reacties wordt de nota ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren