2550 woningen in Nieuwegein last van geluidshinder

Wilt u weten hoeveel geluid onze auto’s maken op de wegen in en rond Nieuwegein? Of de sneltram? Of de industrie? Kijk dan op de nieuwe digitale geluidkaart. Deze kaart geeft de onderzoeksresultaten weer van de berekende geluidbelasting. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting in Nieuwegein de laatste vijf jaar is afgenomen.

De hoeveelheid geluid waaraan we worden blootgesteld, heeft invloed op ons woongenot en onze gezondheid. De gemeente Nieuwegein maakt daarom elke vijf jaar de geluidbelasting van wegverkeer, sneltram en industrie inzichtelijk. De meest recente resultaten (over 2016) zijn te bekijken via www.nieuwegein.nl/geluidkaart. Deze resultaten laten zien dat de geluidsituatie ten opzichte van 2011 is verbeterd.

Volgens de berekeningen zouden nu 150 inwoners minder in hun slaap gestoord worden (circa 950 inwoners in 2016 ten opzicht van 1.100 inwoners in 2011) en 30 woningen minder te maken hebben met ernstige geluidhinder (2.550 woningen in 2016 ten opzicht van circa 2.580 woningen in 2011).

Verkeer
De snelwegen rond Nieuwegein behoren tot de drukste van heel Nederland. Desondanks veroorzaken ze op slechts enkele woningen een hoog geluidniveau. De reden is de grote afstand tussen de wegen en de Nieuwegeinse woonwijken. Daarnaast werkt de verlengde geluidafscherming langs Rijksweg A2 goed, alsmede de verhogingen van de geluidschermen langs de Plettenburgerbaan en Graaf Florisweg.

Het verkeer op gemeentelijke wegen veroorzaakt echter meer geluid. Volgens de berekeningen hebben 884 woningen te maken met een ‘erg luid’ geluid. Met het vervangen van de geluidschermen en het aanbrengen van stil asfalt aan de A.C. Verhoefweg (Galecop) en Wijkerslootweg heeft de gemeente de afgelopen jaren maatregelen getroffen om de geluidsoverlast terug te dringen met een positief effect.

Sneltram
De situatie rond de sneltram is ten opzichte van 2011 niet verslechterd maar ook niet verbeterd. De sneltram is duidelijk hoorbaar in de directe omgeving van de tramlijn. Volgens de berekening ondervinden ongeveer 500 woningen een geluidbelasting boven de wettelijke voorkeurgrenswaarde. Bij enkele tientallen woningen in de Binnenstad wordt de geluidbelasting betiteld als ‘erg luid’.

Industrie
Er zijn zes Nieuwegeinse woningen die door industrie een geluidbelasting hebben die iets boven de wettelijke voorkeursnorm ligt. Dit is in vergelijking met onze buurgemeenten erg weinig.

Van onderzoek naar uitvoering
De geluidbelastingkaart geeft een goed beeld van de geluidniveaus die optreden in Nieuwegein. Deze informatie wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe Actieplan geluid dat voor de zomer van 2018 gereed moet zijn. In dit plan wordt bekeken welke maatregelen mogelijk en haalbaar zijn om de geluidniveaus in de gemeente verder terug te dringen. Een concept van het plan wordt naar verwachting eind 2017 vrijgegeven voor inspraak. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.

Europese richtlijn geluidhinder
Het opstellen van de geluidkaart en het actieplan is een verplichting vanuit de Europese richtlijn omgevingslawaai. Het doel is te inventariseren hoeveel mensen aan hoge geluidniveaus worden blootgesteld. Ze willen hiermee de overheid stimuleren om geluidhinder met behulp van maatregelen te voorkomen en in te perken.

De geluidskaart

7 thoughts on “2550 woningen in Nieuwegein last van geluidshinder

 1. Bas

  Motoren en scooters zijn de ergste veroorzakers van geluidsoverlast.
  Wanneer wordt er nou eindelijk eens gehandhaafd, en worden dit soort asocialen gewoon op de bon geslingerd?!
  Dat zijn dingen die (ook) in “het nieuwe Actieplan geluid” moeten komen.

  1. E. Isabella

   Heb ik wel eens bij de politie gemeld, maar die doen er niets aan. Ze zeggen heeft geen prioriteit

   1. Bas

    Ik ook en het leek wel of ze totaal geen idee hadden waarover ik het had.
    M.a.w. inderdaad NUL prioriteit.

 2. E. Isabella

  Ooit wel eens geluid gemeten van auto’s met aanhangers die over een drempel racen en auto’s die veel te hard rijden op een 30km weg. Dat zie ik niet in het artikel staan. En wat er hierboven staat, moterrijders en brommers die hier door de straat racen waar je maar 30 km mag!

 3. Buren van Rijnenburg

  Windmolens in Rijnenburg worden straks ook nog een uitdaging

 4. Hans

  Geeft inderdaad een goed inzicht in de geluid(ove)last. En ik ben het met Bas en E. Isabella eens dat er meer handhaving op rondscheurende motoren moet zijn. Dat lijkt een sport te zijn om op mooie avonden te doen en geeft de meeste overlast.

 5. Yvi

  De overlast van laagfrequentiegeluid mis ik in dit onderzoek!!!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren