Katern

Nijpend tekort leraren in Nieuwegeins voortgezet onderwijs

De drie scholen van voortgezet onderwijs in Nieuwegein komen na de eerste week school met een gezamenlijke waarschuwing aan ouders dat hun kind(eren) wel eens in een bepaald vak te weinig onderwijs kunnen krijgen.

De reden is duidelijk: te weinig docenten en als er leraren ziek worden, wordt het probleem groter, want invallers zijn er niet.

De toekomst is helaas ook weinig hoopvol, want het aantal inschrijvingen aan lerarenopleidingen is minder dan vorig jaar.

Om te voorkomen dat ouders denken dat het op een andere school van v.o. het allemaal beter geregeld is, is er gekozen voor een gezamenlijk bericht. Het is namelijk ook duidelijk een gezamenlijk probleem.

De oplossing, om te voorkomen dat er te grote achterstand ontstaat, door het aanbieden op een later tijdstip van inhaalprogramma’s roept de nodig twijfel op. Waar halen de leerlingen dan de tijd vandaan. Het programma is al vol.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk