Nieuwjaarstoespraak burgemeester Frans Backhuijs 2023

Vanavond vond het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest plaats Stadstheater De KOM in de binnenstad van Nieuwegein. Alle Nieuwegeiners waren welkom tijdens deze magische avond met een gevarieerd en feestelijk programma. Zowel tijdens het zaalprogramma – dat gepresenteerd werd door goochelaar en oprichter van Creators FC Roy van Rossum – als daarna in de foyer vierden verwondering en magie de boventoon. De gasten lieten zich verrassen en proostten op het nieuwe jaar.

Samen met burgemeester Frans Backhuijs werd er teruggekeken op 2022 en vooruit naar 2023. De jongerenlintjes werden uitgereikt en Nieuwegeinse en omstreekse kunsten werden vertoond! Daarna werd er in de foyer van het theater geproost op een mooi en gezond nieuwjaar. Natuurlijk was er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van glühwein en poffertjes, dit onder muzikale en poëtische begeleiding van Pierre Et les Optimistes en literaire waarzeggers.

Burgemeester Frans Backhuijs heet de gasten, samen met zijn vrouw, welkom in De KOM! Hieronder kunt u de Nieuwjaarstoespraak lezen die burgemeester Frans Backhuijs heeft gehouden.

‘Op de eerste plaats wil ik u allemaal een gezond en voorspoedig 2023 wensen. Dat doe ik mede namens theater De Kom, bibiotheek De Tweede Verdieping, Verbindion beter bekend als sportaccommodatie Merwestein en Movactor. Samen met deze organisaties organiseren wij al tien jaar gezamenlijk dit nieuwjaarsfeest voor onze inwoners. Gelukkig kan het na twee corona-jaren weer op de manier zoals we dat gewend waren.’

‘2022 was een bijzonder jaar, aan het begin zaten we nog in een lock-down vanwege Covid-19. Toen we dat achter ons lieten, brak in februari de oorlog in de Oekraïne uit. Deze oorlog zorgde voor stijgende prijzen van energie en voedsel. Tegelijkertijd zijn er grote vraagstukken die om een oplossing vragen, zoals het klimaatvraagstuk, de woningnood, het stikstofprobleem en de opvang van vluchtelingen. Door verschillende omstandigheden zijn er tekorten van belangrijke materialen en onderdelen, die daardoor extra in prijs stijgen. Ook op de arbeidsmarkt zijn er problemen. In veel sectoren is de vraag naar medewerkers groter dan het aanbod.’

‘Als stadsbestuur willen wij een bijdrage leveren aan het oplossen van de genoemde problemen. Maar lang niet alle problemen kunnen wij aanpakken. Vaak is de landelijke politiek aan zet. Helaas zie ik daar dralende politici. De meningen zijn er sterk verdeeld en het lukt naar mijn mening onvoldoende om echte oplossingen te vinden. Men zoekt eerder naar politieke compromissen, dan naar werkbare oplossingen. In het bijzonder noem ik het vraagstuk van de vluchtelingen. Dat vraagstuk wordt met te veel gemak op het bord van de gemeenten gelegd, terwijl er landelijk onvoldoende opvang is geregeld. Met veel inspanning lukt het de gemeente Nieuwegein om tijdelijk bijna 100 asielzoekers op te vangen. Daarmee dragen wij ons steentje bij aan de oplossing van een landelijk probleem. Maar een structurele landelijke oplossing is er niet. Het kan niet zo zijn dat de gemeenten een oplossing moeten vinden voor landelijke beleid dat te kort schiet.’

‘Als u mij vraagt waar ik mij als burgemeester het meeste zorgen over maak, dan is dat de verharding in de samenleving en de polarisatie. We leven we in een tijd waarin in veel mensen zich onzeker voelen. De onzekerheid wordt naar mijn mening nog eens versterkt door de manier waarop we met elkaar omgaan. Er lijkt steeds minder respect voor elkaars mening. Degene die het hardste roept, denkt het meeste gelijk te hebben. Meningen worden steeds vaker als feiten gepresenteerd en feiten worden niet meer gecheckt. Nepnieuws op de sociale media, maar ook de gewone media beïnvloeden het gedrag van bepaalde groepen mensen. Daarbij worden ook nog eens denkbeelden, die de democratie bedreigen, veelvuldig verspreid en helaas door steeds meer mensen omarmd. Het ergste is dat deze verwerpelijke ideeën worden gepresenteerd als het voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting. En als je daar tegenin gaat, het verwijt krijgt dat je tegen de vrijheid van meningsuiting bent. Daarmee wordt de democratie misbruikt om de democratie om zeep te helpen. Ik roep hier op om uitermate waakzaam te zijn voor deze ontwikkeling.’

‘Er is steeds minder begrip voor afwijkende standpunten. Als iemand het ergens niet mee eens is, of zijn zin niet krijgt, is intimidatie en bedreiging helaas veel voorkomend. Steeds meer mensen die werken voor de overheid krijgen daar helaas mee te maken, maar ook anderen. Anderzijds is het ook zo dat bepaalde groepen hun standpunt als het enige juiste zien en dit koste wat het kost willen doordrukken, al dan niet met ernstig overlast gevende acties of vernielingen. Het gesprek met elkaar over verschillende meningen wordt te weinig gevoerd. Gelukkig denk ik een lichtpuntje te zien, want af en toe zie ik dat er weer meer mensen zijn die oproepen om met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar oplossingen. Ik roep op omdat te ondersteunen en ook zelf te doen.’

‘In 2023 zal dat in Nieuwegein ook nodig zijn. Wij zullen als gemeentebestuur met velen in gesprek moeten gaan over de mogelijke en gewenste ontwikkelingen in onze stad. Hoe kunnen we onze bijdrage leveren aan het oplossing van het woningtekort? Hoe gaan wij onze energievoorziening verduurzamen op een manier die voor de Nieuwegeiners betaalbaar is? Hoe kunnen we de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken vergroten? Wat mij betreft, doen we dat op de eerste plaats door jongeren en ouderen perspectief op een beter leven te geven en hen daarbij te ondersteunen en als het niet anders kan door repressief op te treden. Hoe kunnen we onze inwoners, die hulp nodig hebben, op een goede manier blijven steunen, maar ze ook helpen om zelfstandig hun eigen leven te leiden. Er zijn dus veel zaken te doen, die we samen met u willen aanpakken.’

‘Wij zullen ook besluiten nemen waar niet iedereen het mee eens is. Ook al ben je als burger betrokken bij het gesprek over de oplossingen, dan wil dat nog niet zeggen dat je gelijk krijgt. Al is het maar omdat er rekening gehouden wordt met andere meningen of dat er wetten zijn waar wij ons aan moeten houden. Het is dan wel de dure plicht van de politiek om uit te leggen waarom een bepaald besluit is genomen en welke argumenten er zijn om niet een ander standpunt in te nemen. Het uitleggen waarom iets niet gebeurt, is misschien nog wel belangrijker, dan het uitleggen waarom iets wel gebeurt.’

‘Dat uitleggen is van groot belang om begrip en draagvlak te krijgen en te houden voor besluiten van de gemeente. Als burger meedoen in de discussie is daarvoor echt niet genoeg. Omdat we in een ingewikkelde samenleving leven en de vraagstukken meestal niet eenvoudig zijn, is het uitleggen van bepaalde besluiten geen gemakkelijk opgave. Ik denk dat wij als gemeentebestuur daar nog veel aan kunnen doen.’

‘Tot slot: in mei neem ik afscheid als burgemeester van Nieuwegein. Tot dat moment zet ik mij ten volle in voor onze mooie gemeente en mag u op mij rekenen. Daarom vind ik het vandaag ook niet het moment om terug te kijken. Maar kijk ik samen met u vooruit en wens u allen nogmaals een voorspoedig 2023. Dat het een jaar mag worden waarin we trots kunnen zijn op Nieuwegein en dingen die we samen het komend jaar gaan bereiken.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk