Nieuwjaarstoespraak burgemeester Frans Backhuijs

Maandagavond 8 januari om 20.00 uur heeft burgemeester Frans Backhuijs zijn nieuwjaarstoespraak gehouden in het Stadstheater en Kunstencentrum De Kom. De Nieuwjaarsbijeenkomst, die in het teken stond van het thema ‘vriendschap’, werd samen georganiseerd door de gemeente Nieuwegein, MOvactor, bibliotheek De tweede verdieping, Verbindion Nieuwegein en DE KOM.

Tijdens het feest, dat groots werd aangekondigd op de gemeentelijke website dat deze live zou worden uitgezonden, maar niet het geval was, konden de inwoners van Nieuwegein genieten van een hapje, drankje en een gevarieerd zaalprogramma, met optredens. Ook werden traditioneel weer de Jongerenlintjes uitgereikt.

Onder de foto van de gasten op de nieuwjaarsreceptie hebben wij de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester voor onze lezers.

Beste dames en heren, jongens en meisjes,
Het nieuwe jaar is alweer meer dan een week oud, maar toch wil ik beginnen met jullie allemaal een voorspoedig, succesvol, veilige en vooral ook gezond 2018 te wensen. Fijn om te zien dat u weer met zo veel naar dit nieuwjaarsfeest bent gekomen. Een feest dat u traditioneel wordt aangeboden door de Bibliotheek De Tweede Verdieping, Movactor, Merwestein, De Kom en de gemeente. Namens al deze organisaties heet ik u van harte welkom en wens ik u nogmaals een geweldig 2018.

Soms is het een gek idee, dat onze mooie stad Nieuwegein pas 46 jaar bestaat. En dat terwijl wij zo’n geschiedenis hebben! Zoals sommigen van u wellicht weten is Nieuwegein vernoemd naar het oude stadje ’t Geyn uit de 13de eeuw.

Maar Nieuwegein gaat nog een ‘paar’ jaartjes verder terug. Zo hebben we een rijk bodemarchief met archeologische resten die teruggaan tot de Steentijd! Begin vorig jaar werd op bedrijvenpark het Klooster een nederzetting gevonden van de Swifterbantcultuur, 6000 jaar oud. De vindplaats in Nieuwegein is met ruim 136.000 goed geconserveerde vondsten zoals botmateriaal, (vuur)steen, aardewerk, gewei, git en hout de meest vondstrijke Swifterbantvindplaats tot nu toe gevonden in Nederland. Maar de drie menselijke skeletten waren toch wel het meest bijzonder.

Het bewijst dus wel dat Nieuwegein veel verder teruggaat dan die 46 jaar. Tegelijkertijd willen we graag stilstaan bij de enorme slagen die we hebben gemaakt in de korte tijd die we bestaan als stad. In 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar en we willen dit uitgebreid gaan vieren! In het gemeentehuis zijn we al voorzichtig begonnen met plannen maken, maar ook buiten het gemeentehuis maken mensen al plannen. De slingers hangen we natuurlijk met zijn allen op! Zo creëren we het beste feest om het mooie Nieuwegein en haar bewoners extra in het licht te zetten. U kunt ook alvast beginnen met brainstormen met uw buren of met een van de actieve wijkgroepen die er zijn in Nieuwegein. Er gaat immers niets boven voorpret.

Maar voordat we kunnen feestvieren komt er natuurlijk eerst nog een spannende periode aan. Dit jaar gaan we met zijn allen naar de stembus. Ik hoop voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart op een grote opkomst en dus hoger als vier jaar geleden. Daar heb ik alle vertrouwen in, want wie wil er nu niet meebepalen wat het beste is voor onze stad? U stemt toch ook?

Het is ook 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Op 12 december 1917 werd door alle burgemeesters het algemeen kiesrecht voor mannen afgeroepen vanaf de gemeentehuizen . In 1919 kwam er ook een algemeen kiesrecht voor vrouwen. Het is maar 100 jaar geleden, maar wij kunnen ons nu al niet meer voorstellen dat vóór 1918 alleen een beperkt aantal mannen mochten kiezen. Om die reden vind ik dat we er niet vanuit mogen gaan dat kiesrecht voor iedereen van zelfsprekend is. Net zo min als we er vanuit mogen gaan dat de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen van zelfsprekend is. Helaas heeft een zogenaamde kunstenaar die zich rapper noemt dat nog maar weer eens bewezen. Zijn naam Boef is wel heel erg toepasselijk, maar ook wel een understatement.

Ik hoop ook dat alle mensen die worden opgeroepen om hun stem uit te brengen dit ook gaan doen. Het is geen verplichting, maar een recht om te laten horen hoe jij wil dat de samenleving wordt ingericht. Het gaat niet om een populariteitstest. Het gaat om goede ideeën voor de toekomst van Nieuwegein, de regio en ons land.

Maar het wordt u als kiezer niet gemakkelijk gemaakt. De informatie op basis waarvan u een keuze wil maken bereikt u van alle kanten. Op de sociale media en daar buiten worden meningen als feiten gepresenteerd en het is verdraaid moeilijk om nog te weten wat echt waar is. Feiten worden, niet door de minsten, als nepniews afgedaan en nepniews wordt als waarheid gepresenteerd. Soms ook weer door dezelfde mensen die feiten als nepnieuws presenteren. En u als kiezer wil dan een afgewogen keuze maken. Het wordt u niet gemakkelijk gemaakt als u af gaat op wat er allemaal in de virtuele wereld op het internet gebeurd.

Ik maak mij om verschillende redenen zorgen om de democratie en dus ook over de ontwikkeling van onze samenleving. Ik denk, en velen met mij, dat de democratie de beste vorm is om samen met elkaar de stad of het land te besturen. Wat mij betreft is de democratie veel meer dan dat de helft plus één bepaalt wat er gebeurt. In een echte democratie zal de meerderheid zoeken naar mogelijkheden om minderheden te betrekken. De coalitie van de meerderheid zal op zoek zijn naar de mening van de minderheden en bereid zijn om het eigen standpunt aan te passen om ook de minderheid achter een besluit te krijgen. Vooral een in een versplinterd politiek landschap, wat mogelijk ook na de verkiezingen in Nieuwegein weer het geval is, zal zo’n houding van groot belang zijn.

Een tweede reden van zorg is dat veel standpunten vooral in gegeven worden door wat niet goed schijnt te gaan. Er zijn personen die op hun manier duidelijk maken dat het echt de verkeerde kant op gaat. Ze prediken angst en zeggen zelf de enige te zijn die deze teloorgang van de samenleving een halt toe kunnen roepen. Ze prediken angst die niet terecht is en komen met oplossingen die geen oplossingen. Ze romantiseren het verleden waarin alles beter zou zijn. Terwijl uit de feiten blijkt dat we in Nederland het nog nooit zo goed gehad hebben, we nog nooit zo gezond zijn geweest, de veiligheid is de afgelopen 25 jaar alleen maar beter geworden is, de economie doet het goed, de werkeloosheid laag is enzovoort, enzovoort. Het klopt dat helaas nog niet iedereen dit merkt en terecht dat wij ons inzetten om die mensen extra te helpen.

Ik zou het goed vinden als we het in het politieke debat het minder zouden hebben over de zaken die niet goed gaan en die beter moeten, maar dat we het meer hebben over hoe we vinden dat onze samenleving er uit zou moeten zien over 10, 20 of 30 jaar. Welke dromen over duurzaamheid kunnen we realiseren, hoe ziet de gezonde en veilige samenleving er in 2030 of 2040 eruit. Want laten we eerlijk zijn: gezondheid, veiligheid en duurzaamheid zijn wel de belangrijkste waarden om na te streven. Technologie kan ons daar in belangrijke mate bij helpen, maar kan ook bedreigend zijn en dingen mogelijk maken die we niet willen. Technologie is als een broodmes. Je kan er goede zaken mee doen, zoals brood snijden, maar ook verkeerde zaken, zoals iemand doodsteken. In het debat met de inwoners zullen we op zoek moeten naar de goede dingen die we willen realiseren om een beter samenleving te maken voor iedereen.

Dit is ook het moment om even terug te kijken naar 2017. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om op het gebied van veiligheid een paar zaken met u te delen. De jaarwisseling is relatief rustig verlopen, maar in mijn ogen is elk incident er eentje te veel. Waarom moet een feestje als de jaarwisseling gepaard gaan met onnodige vernielingen en overlast? Ik denk dat niemand, ook de veroorzakers van overlast en vernielingen daar een zinnig antwoord op kunnen geven. Hierbij over uw hoofden heen de oproep om zich dit bij de volgende jaarwisseling te realiseren.

Verleden jaar vielen de veiligheidscijfers in mijn ogen wat tegen. Maar door de inzet van burgers, ondernemers, politie en andere werkers op het gebied van veiligheid kan ik u nu melden dat het aantal woninginbraken en autokraken met ongeveer 20% is gedaald in 2017. Nog steeds te veel maar wel een goed resultaat. Het aantal bedrijfsinbraken en vernielingen zijn procentueel nog meer gedaald.

Tot slot nog dit. Als burgemeester ben ik trots op de betrokkenheid van de Nieuwegeiners, de grote hoeveelheid vrijwilligers en de talloze initiatieven die worden gestart. Niet voor niets waardeerde Zoover Nieuwegein in september 2017 met een rapportcijfer van 8,1! Daarmee staan we in de provincie op de 4de plaats. Nieuwegein staat voor gemak en gewoon (doen), en de komende tijd gaan we ons uiterste best doen om Nieuwegein nog meer op de kaart zetten en iedereen te laten zien wat we in onze mars hebben. Doet u mee?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren