Nieuwgeinse economie blijft groeien

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein de nota ‘Werkend Nieuwegein in beeld-2001’ vastgesteld. Geen beleidsnota maar wel een compacte stand van zaken met betrekking tot de verschillende aspecten van de lokale economie van Nieuwegein, zoals de werkgelegenheid en de ontwikkelingen die zich voordoen op de bedrijven- en kantorenmarkt. Verder is er aandacht voor de ontwikkelin-gen binnen de detailhandel, de warenmarkten, de horeca en de toeristische sector.

Het afgelopen jaar is de full-time werkgelegenheid in Nieuwegein met bijna 10% toegenomen. Het totale aantal arbeidsplaatsen in Nieuwegein kwam daarmee op ruim 37.500. Dit betekent dat er in principe voor alle inwoners die willen en kunnen werken, een arbeidsplaats beschikbaar is in de gemeente Nieuwegein.

Het aantal arbeidsplaatsen nam in alle bedrijfstakken toe. Opvallend is de sterke toename van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Deze bedrijfstak nam het afgelopen jaar 34% van de totale werkgelegenheidsgroei in Nieuwegein voor haar rekening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk