Nieuwegeinse raad unaniem: De jeugd verdient onze aandacht

De Nieuwegeinse gemeenteraad heeft met het vaststellen van het beleidskader jeugd een duidelijk signaal afgegeven, namelijk dat de jeugd in Nieuwegein alle aandacht verdient. Er werd dan ook unaniem ingestemd met een amendement van de Nieuwegeinse VVD dat ervoor zorgt dat jeugdbeleid voldoende aandacht krijgt op alle beleidsterreinen waar de jeugd een belangrijke rol speelt.

Raadslid Miranda Schenkhuizen: ”Wij zijn blij dat het amendement aangenomen is. Het is belangrijk om als raad het jeugdbeleid en de Nieuwegeinse jeugd alle aandacht te geven. Dat betekent ook op alle beleidsterreinen waar zij een belangrijke rol spelen. Ons inziens vormt het beleidskader jeugd een mooi uitgangspunt voor het verder inrichten van het jeugdbeleid in Nieuwegein. De focus ligt op de eigen kracht van jongeren. Door deze te versterken en tegelijkertijd de ouders en de sociale omgeving van de jongeren te ondersteunen, krijgen jongeren alle kans om uit te groeien tot zelfstandige, zelfredzame volwassenen. Waar nodig wordt de zorg voor jongeren goed ingericht. We richten ons op goed vindbare, laagdrempelige zorg, zoveel mogelijk dichtbij huis. Wij zijn blij met de weg die nu ingeslagen wordt.”

Door in te stemmen met het beleidskader jeugd en het indienen van het amendement maakt de Nieuwegeinse VVD  opnieuw verkiezingsbeloften waar, namelijk het zorgen voor vroegtijdige signalering  en preventie van gedragsproblemen bij jongeren. Er komt extra aandacht voor kinderen uit probleemgezinnen. En jeugdzorg wordt daar waar nodig op maat aangeboden en is altijd gericht op het belang van het kind.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren