Nieuwegeiners positief over ontvangen maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwegeiners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn hier erg tevreden over. Zowel over het contact met de gemeente als over de geleverde zorg zijn inwoners positiever dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Sinds de start van dit onderzoek in 2016 is er een positieve trend te zien.

Goede ondersteuning die past bij de hulpvraag
Vrijwel alle inwoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn (zeer) positief over de ondersteuning die zij vanuit de Wmo hebben ontvangen. Negen van de tien inwoners zijn van mening dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden in het dagelijks leven. 93% van de ondervraagden voelt zich serieus genomen. Daarnaast noemen negen van de tien Nieuwegeiners de kwaliteit van de ondersteuning goed en vinden zij dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag.

Het college van B&W is blij met de positieve uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. Juist omdat de Wmo is bedoeld om inwoners zo lang mogelijk mee te laten doen aan de samenleving. Wethouder Ellie Eggengoor licht toe: “Soms hebben inwoners wat extra steun nodig in het dagelijks leven. Dan ondersteunen wij hen om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. We hechten veel waarde aan wat inwoners zelf kunnen en dat zij ook regie houden. Het is mooi om te zien dat inwoners positief zijn over de ondersteuning die zij hebben ontvangen.”

Over het onderzoek
De gemeente Nieuwegein is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2016 is gestart met het landelijke cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo. Hiervoor gebruikt elke gemeente een standaard vragenlijst, zodat de uitkomsten tussen gemeenten goed te vergelijken zijn. Inwoners beantwoorden vragen over de toegankelijkheid, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect op de zelfredzaamheid. In Nieuwegein ontvingen 1700 inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo een vragenlijst. De respons was 20%, 342 inwoners vulden de vragenlijst in. Dat maakt de uitkomsten van het onderzoek representatief. Eind 2021 worden de resultaten per gemeente gepubliceerd op het landelijke platform Waarstaatjegemeente.nl.

Contact met Geynwijs
Heeft u een vraag over ondersteuning vanuit de Wmo? Het Geynwijs contactteam is bereikbaar via (030) 410 06 66 of infogeynwijs@nieuwegein.nl (op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren