Nieuwegein zoekt wegen om pooiersproblematiek aan te pakken

De motie ter bestrijding van o.a. het pooierproblematiek in Nieuwegein, ingediend door de ChristenUnie, Lokale Vernieuwing, De Unie, D66, GroenLinks en het CDA is tijdens de begrotingsraad van afgelopen week unaniem door de raad aanvaard.

De partijen willen met de aangenomen motie dat het college van B&W zich ‘ambitieus’ opsteld om het pooierproblematiek de kop in te drukken in de stad. ‘Het ontbreekt in Nieuwegein aan beleid om gedwongen prostitutie tegen te gaan’ aldus een van de indieners van de motie.

Vanwege de Coronacrisis is al ruim twee jaar geen voorlichting gegeven op de middelbare scholen. ‘Dat moet veranderen want loverboys moeten aangepakt worden. Deze jonge mannen stellen zich op als een mensenhandelaar die met verleidingstechnieken, manipulaties, chantage en geweld anderen inpalmt met als oogmerk hen later voor zich te laten werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren.’

Eerdere motie om onderzoek naar sexting & Loverboys in Nieuwegein
In 2018 is er door de gemeenteraad al een motie aangenomen die het college verzocht om onderzoek te doen naar het gevaar van sexting & Loverboys in Nieuwegein. Dat onderzoek was in augustus 2019 afgerond.

Uit dat eigen onderzoek van de gemeente lijkt de problematiek in Nieuwegein wel mee te vallen. Deze bevindingen werden echter tegengesproken door Stichting Pretty Woman, die juist aangaf dat de problemen in Nieuwegein wél degelijk aanwezig waren. Pretty Woman is een hulpverleningsorganisatie in onder andere Nieuwegein die cliënten hulpverlening biedt op het gebied van liefde, seks en dwang.

Pretty Woman heeft in de periode van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2019 26 cliënten die woonachtig waren in Nieuwegein behandeld. Deze 26 dossiers waren in opdracht van de gemeente Nieuwegein onderzocht. Het ging hierbij om 19 minderjarigen en 7 volwassenen, waarvan de jongste cliënt 12 jaar was ten tijde van de aanmelding. De grootste groep cliënten (8) is 15 jaar. Het ging toen  om 1 jongen en 25 meisjes.

Loverboy
Uit bovenstaand onderzoek kwam bij twee van de 26 cliënten uit Nieuwegein prostitutie voor. Bij één van deze twee cliënten is er daadwerkelijk sprake van loverboyproblematiek en mensenhandel. Daarnaast was er bij twee andere cliënten sprake van dusdanige afhankelijkheidsrelaties dat de mogelijkheid tot gedwongen prostitutie groot was. Deze meisjes waren toen voor hun eigen veiligheid in een jeugdinstelling geplaatst.

Professionals zien sexting en loverboyproblematiek niet vaker voorkomen in de gemeente Nieuwegein dan in buurgemeenten. Er werd beloofd dat Nieuwegein aandacht zal blijven houden voor de seksuele ontwikkeling van de inwoners door het bieden van seksuele voorlichting op de middelbare scholen: Oosterlicht College, Cals College en het Anna van Rijn College.

De indieners van de motie, de ChristenUnie, Lokale Vernieuwing, De Unie, D66, GroenLinks en het CDA, hopen nu dat het college van B&W zich ambitieus blijft opstellen om het pooiersproblemtiek aan de kaak te stellen en weer voorlichting zal geven over dit onderwerp op de middelbare scholen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk