‘Het gevaar van sexting & Loverboys in Nieuwegein’

Afgelopen donderdag 8 augustus jl. heeft het college van B&W het onderzoek rondom sexting & loverboyproblematiek in Nieuwegein bekend gemaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. Zij wilden weten hoe groot het probleem is rondom sexting en het loverboys. De conclusie is dat sexting en het loverboyproblematiek niet vaker voorkomt in de gemeente Nieuwegein dan in de buurgemeenten.

Loverboys
Een loverboy is een mensenhandelaar die met verleidingstechnieken, manipulaties, chantage en geweld anderen inpalmt met als oogmerk hen later voor zich te laten werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren.

Sexting
Sexting is het maken en versturen van seksueel getint beeldmateriaal. Het verspreiden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen is strafbaar. Het verspreiden van seksueel beeldmateriaal van volwassenen is slechts strafbaar in sommige gevallen. Het (ongewenst) verspreiden van dit beeldmateriaal kan grote gevolgen hebben voor zowel de dader, het slachtoffer als diens omgeving.

Dossieronderzoek Pretty Woman
Pretty Woman is een hulpverleningsorganisatie in onder andere Nieuwegein die cliënten hulpverlening biedt op het gebied van liefde, seks en dwang. Zij zijn de enige hulpverleningsorganisatie in Nieuwegein die deze specifieke expertise biedt. Pretty Woman heeft in de periode van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2019 26 cliënten die woonachtig zijn in Nieuwegein behandeld. Deze 26 dossiers zijn in opdracht van de gemeente Nieuwegein onderzocht. Het gaat hierbij om 19 minderjarigen en 7 volwassenen, waarvan de jongste cliënt 12 jaar was ten tijde van de aanmelding. De grootste groep cliënten (8) is 15 jaar. Het gaat om 1 jongen en 25 meisjes.

Loverboy
Prostitutie komt bij twee van de 26 cliënten uit Nieuwegein voor. Bij één van deze twee cliënten is er daadwerkelijk sprake van loverboyproblematiek en mensenhandel. Daarnaast was er bij twee andere cliënten sprake van dusdanige afhankelijkheidsrelaties dat de mogelijkheid tot gedwongen prostitutie groot was. Deze meisjes zijn voor hun eigen veiligheid in een jeugdinstelling geplaatst.

Sexting
Bij vijf van de 26 cliënten is er sprake van sexting, waarbij in vier gevallen sprake is geweest van onvrijwillige sexting. Bij de meeste cliënten is er sprake van afhankelijkheidsproblematiek en traumatische ervaringen. Daarnaast benoemt Pretty Woman dat er vaak sprake is van multiprobleemgezinnen waarbij een multiprobleemaanpak wenselijk is.

Beantwoording in de moties gestelde vragen
Hoe groot is het probleem random sexting?
Sexting is een onderdeel geworden van de seksuele ontwikkeling en relaties van jongeren en volwassenen. Het oneerlijk gebruik van sexting kan grote gevolgen hebben. Dit uit zich in meer zorgmeldingen, ziekteverzuim, schooluitval en psychosociale problemen. De negatieve gevolgen van sexting nemen, mede door de digitalisering, landelijk toe. Dit komt overeen met de toename van de negatieve gevolgen van sexting die in Nieuwegein zichtbaar zijn.

Hoe groot is het probleem random loverboyproblematiek?
Loverboyproblematiek lijkt in Nieuwegein, volgens professionals en volgens de beschikbare cijfers, slechts een enkele keer in de afgelopen jaren voor te zijn gekomen. Echter geven professionals aan dater wel sprake is vaneen grote groep mensen met afhankelijkheidsrelaties, waarbij (grof) geweld en misbruik steeds vaker voorkomt. Er is zowel bij deze afhankelijkheidsrelaties als bij loverboyproblematiek sprake van ernstige problemen en lange termijn gevolgen voor het slachtoffer en diens omgeving. Laagdrempelige hulpverlening kan bijdragen aan het verkleinen van deze problematiek doordat hulp sneller ingezet kan worden.

Professionals zien sexting en loverboyproblematiek niet vaker voorkomen in de gemeente Nieuwegein dan in buurgemeenten.

De aankomende periode blijft de gemeente Nieuwegein aandacht houden voor de seksuele ontwikkeling van de inwoners door het bieden van seksuele voorlichting op de middelbare scholen: Oosterlicht College, Cals College en het Anna van Rijn College.

One thought on “‘Het gevaar van sexting & Loverboys in Nieuwegein’

  1. Linda

    Het zijn geen loverboys, het zijn pooiers, verkrachters en pedo’s. Iemand chanteren met naaktfoto’s is gewoonweg chantage. Ze daarmee dwingen tot sex is simpelweg uitbuiting, slavernij en verkrachting. Daar zijn straffen voor. Stop met het verzinnen van lieve naampjes voor deze gruwelijke barbaren. Van de week werd een volwassen man nog veroordeeld voor sex met een minderjarige. Dat is weer een verzachtende term voor: pedofiel! Dit soort zieke, berekenende (lees psychopatische) geesten genezen niet en vallen in herhaling. Ze horen levenslang opgesloten te worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren