Nieuwegein zet in op kwaliteit van de stad en betaalbare woningen

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2023 besloten om de pas op de plaats op te heffen. Nieuwe woningbouwinitiatieven kunnen hierdoor weer onderzocht worden. Kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid staan voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwegein gaat dus niet onbeperkt bouwen. Ook heeft de raad besloten om een Vereveningsfonds in te stellen. Dit stelt de gemeente in staat om meer betaalbare en sociale woningen te gaan bouwen.

De pas op de plaats is opgeheven
De gemeenteraad heeft besloten, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de groei van de stad, om de huidige pas op de plaats op te heffen. De pas op de plaats werd ingesteld om eerst onderzoek te kunnen doen naar hoe Nieuwegein verantwoord kan groeien. Voor een aantal woningbouwinitiatieven (1.695 woningen) kwam daardoor de uitwerking stil te liggen. Het opheffen van de pas op de plaats betekent dat deze en andere woningbouwinitiatieven weer in behandeling worden genomen. (Nieuwe) initiatieven moeten bijdragen aan de doelen van de omgevingsvisie: een duurzaam, gezond en veilig stedelijk leven.

Wethouder Marieke Schouten

Wethouder Wonen, Marieke Schouten: “We hebben onderzocht wat nodig is voor een gebalanceerde groei van de stad. Met de uitkomsten van het onderzoek en een innovatief model kunnen we bij woningbouw gerichter toetsen en sturen op wat belangrijk is voor Nieuwegein. Omdat we er vanuit gaan dat een woning meer dan 50 jaar staat, is het belangrijk om vooraf goed te toetsen of een woningbouwplan voldoende bijdraagt aan onze ambities en kwaliteiten van de stad. Dat instrument hebben we nu, daardoor kunnen we goede keuzes maken bij de ontwikkeling van onze groeiende stad. We geven de voorkeur aan plannen die wezenlijk bijdragen aan onze ambities en kansrijk zijn.”

Voor een gebalanceerde ontwikkeling van een duurzaam, gezond en veilig stedelijk leven in Nieuwegein wordt ingezet op vijf kritische succesfactoren:

  1. Ruimtelijke ordening en inrichting moeten bijdragen aan een leefbare en veilige stad
  2. Voorzieningen moeten meegroeien in de nabijheid
  3. Investeren in de kwalitatieve versterking van het groen
  4. Blijvend inzetten op lopen, fietsen en openbaar vervoer
  5. Gebiedsgericht en integraal werken is een voorwaarde

Dat betekent dat nieuwe woningbouwinitiatieven een positieve invloed moeten hebben op deze vijf punten.

Meer betaalbare woningen
De gemeenteraad heeft ook besloten om een Vereveningsfonds in te voeren. Met het Vereveningsfonds kan de gemeente beter sturen op meer betaalbare woningen. De verordening houdt in dat alle partijen verplicht zijn om bij woningbouwontwikkelingen bij te dragen aan 30% sociale huur en 12% lage middenhuur. Als een initiatiefnemer van een woningbouwproject van minder dan 45 woningen kan onderbouwen dat bouw van sociale en lage middenhuurwoningen niet mogelijk is, dan dient de initiatiefnemer een geldbedrag in het fonds te storten. Met dit geld kan op een andere locatie sociale huur gerealiseerd worden. Wordt er meer dan 30% sociale en 12 % lage middenhuur gebouwd, dan kan een initiatiefnemer in aanmerking komen voor een subsidie voor de extra realisatie. Zo wordt gezorgd voor meer betaalbare woningen in Nieuwegein.

“Kortom, we zijn blij met dit resultaat. We nodigen initiatiefnemers van harte uit om een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze stad tot stand te brengen”, aldus wethouder Marieke Schouten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk