Nieuwegein wil veiligheid verbeteren

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein heeft ingestemd met het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017 (UVP). Dit uitvoeringsplan beschrijft de manier waarop de gemeente Nieuwegein samen met zijn partners, waaronder bewoners en ondernemers, wil werken aan het realiseren van ambities op het gebied van veiligheid. Op 13 april bespreekt de gemeenteraad het veiligheidsplan.

Samenwerking staat voorop
Met behulp van het UVP wil de gemeente werken aan een gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen, waar het veilig is en waar verschillende partijen (zoals de gemeente, politie, OM, bewoners, ondernemers, verenigingen) samen werken aan het verbeteren van de veiligheid. Burgemeester Backhuijs heeft vertrouwen in de aanpak. “Bewoners en ondernemers hebben een actieve rol als het gaat om veiligheid in de stad en in buurten. Met elkaar hebben we 60.000 paar ogen en oren in Nieuwegein. Als actieve en betrokken bewoners en ondernemers zaken signaleren en die die snel melden, kunnen professionals van bijvoorbeeld de politie, de gemeente, jongerenwerk daar direct en adequaat op  inspringen.” Het succes van deze aanpak heeft zich in Nieuwegein dit jaar al een aantal keer bewezen.

Prioriteiten in 2017
Prioriteiten in 2017 zijn de aanpak van woninginbraak, autokraak, jeugdgroepen en jongerenoverlast (inclusief preventie jeugdcriminaliteit), georganiseerde ondermijnende criminaliteit en stimuleren van de meldingsbereidheid. Burgemeester Backhuijs blijft benadrukken: “Mensen melden nog te weinig omdat ze denken dat het geen zin heeft. Of, wat ik zelf wel eens heb meegemaakt, omdat ze denken dat iets te klein is om te melden. Maar als we (de politie, de gemeente, enz.) het niet weten, dan kunnen we er ook geen werk van maken!”

De eerste acties zijn in gang gezet
De gemeente heeft tijdens het plannenmaken niet stilgezeten. Een aantal acties uit het UVP is al samen met partners in gang gezet. Zo is er op 5 april en 19 april een try-out van de inzet van een zogenoemde BuurTent. Dat is een tent waarin de gemeente en zijn partners met elkaar in gesprek gaan over hoe inbraken te voorkomen. De tent wordt opgezet in Buurten waar de laatste tijd veel inbraken geweest zijn en de gemeente nodigt buurtbewoners actief uit om langs te komen en te komen praten met bijvoorbeeld de wijkagent of de wijkcoördinator.

Ook is de gemeente begonnen met actief te communiceren over cybercriminaliteit. Via een campagne wil de gemeente mensen helpen om zich meer bewust te zijn van veilig internetgebruik. Verder zijn er alweer Burgernetacties in Nieuwegein geweest. En niet zonder resultaat! Begin maart was er een heterdaadactie waarbij Burgernet is ingezet. De politie heeft, in samenwerking met stadstoezichthouders en dankzij de actieve rol van inwoners, een aantal verdachten kunnen aanhouden.

Zo heeft De Digitale Stad Nieuwegein een grote Buurtwhatsapp opgericht. Inmiddels meer dan 3.200 Nieuwegeiners hebben zich hierop aangesloten. Meer informatie: Klik hier.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren