Nieuwegein wil de zorg voor inwoners vereenvoudigen

De gemeente Nieuwegein doet dit jaar en in 2020 mee aan een experiment om de mogelijkheden met een persoonsgebonden budget (PGB) te verruimen. Het PGB is bedoeld voor Nieuwegeiners die recht hebben op verschillende soorten financiële ondersteuning. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige zorg (Wlz). Als mensen daarnaast gebruik (willen) maken van voorzieningen vanuit werk en inkomen, onderwijs en\of vervoer komen ze in aanmerking voor zo’n PGB.

Integraal budget
Bij het experiment wordt door de inwoner één plan gemaakt voor het gebruik van al deze voorzieningen. De afzonderlijke budgetten worden samengevoegd tot één integraal budget. Daarmee kan een inwoner de ondersteuning inkopen die hij of zij nodig heeft waardoor méér eigen regie ontstaat. Het verschil met een normaal persoonsgebonden budget is dat het integrale PGB zoveel mogelijk papieren administratie voor inwoners wegneemt. Zij hoeven niet meer alle instanties af te lopen, maar alles wordt in één keer aan het begin geregeld.

Overzichtelijk zorgpakket
Naast het integrale PGB worden ook andere vormen van zorg (zogenaamde zorg in natura) in het experiment meegenomen, zodat één overzichtelijk zorgpakket ontstaat. Inwoners kunnen contact opnemen met Geynwijs (via tel. 030 41 00 666) of met de projectleider van de gemeente Nieuwegein (via mail:r.bonnet@nieuwegein.nl) als zij meer willen weten of mee willen doen aan dit experiment. Bij voldoende belangstelling organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst.

2 thoughts on “Nieuwegein wil de zorg voor inwoners vereenvoudigen

  1. Linda

    Slecht plan, gemeente is al heel moeilijk en willekeurig in haar WMO-beleid. Er ligt veel te veel macht bij de ambtenaar. Als nu de landelijke overheids (pgb) en awbz (ziektekosten) ook onder hun toezicht komen, zijn WMO vragers nog verder afhankelijk van de willekeur van de betreffende gemeente-ambtenaar. Daarnaast is dit wederom een verkapte bezuiniging. Nieuwegein was een paar miljoen kwijt……en heeft een mogelijkheid gevonden lijkt het. Onder het WMO beleid valt trouwens ook de lgbt activiteiten. Iets dat verder uitgebreid gaat worden als het aan de huidige vertegenwoordigers ligt. (Zebratrap etc). Het is bizar dat het kan, terwijl rolstoelen en scootmobielen, traptliften en aangepaste auto’s via particuliere crowdfundingsacties moeten verlopen omdat de gemeente niet verstrekt.

  2. Mirjam Brunner

    Het “makkelijker” maken is meestal voor de ambtenaar en niet voor de cliënt

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren