Nieuwegein werkt samen rond klimaat en ruimte

Negen Utrechtse overheden, waaronder de gemeente Nieuwegein, en de Veiligheidsregio Utrecht hebben op negen oktober een intentieverklaring ondertekend om samen te gaan werken aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering. De partijen zoeken oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben.

Door de klimaatverandering neemt de kans op overstroming, extreme neerslag, droogte en hitte toe en daarmee de kans op negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld economische waarden en de volksgezondheid. Op landelijk en regionaal niveau wordt door veel partijen nagedacht over oplossingen voor die problemen, onder andere binnen het Deltaprogramma. Eén van de oplossingen wordt gezocht in ‘ruimtelijke adaptatie’; een inrichting van de bebouwde omgeving die aangepast is aan de gevolgen van klimaatverandering. De tien bij de intentieverklaring aangesloten partijen willen rond dit vraagstuk voortaan de krachten bundelen.

De intentieverklaring is op 9 oktober in de Fabrique in Maarssen, tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie ondertekend door tien partijen: de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht. De partijen gaan binnen het samenwerkingsverband werken onder de naam “Coalitie Regio Utrecht”. Hun eerste stap is het maken van een gezamenlijk plan van aanpak. De partijen hopen snel ook anderen in de regio bij het initiatief te betrekken. Ze denken aan andere gemeenten, woningcorporaties, natuur en milieuorganisaties, adviesbureaus, maar ook burgers en bedrijven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren