Nieuwegein wacht niet op kabinet en voert zelf lachgasverbod in

In navolging van meerdere gemeenten in Nederland, gaat ook Nieuwegein een lachgasverbod invoeren. Het verbod zou binnen enkele weken ingaan. Het uitblijven van een landelijke verbod is voor veel gemeenten aanleiding om zelf stappen te nemen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het landelijk verbod zou begin dit jaar ingaan maar die streefdatum bleek volgens staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid uiteindelijk niet haalbaar.

Cardiologen sloegen verleden maand alarm vanwege een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers na overmatig lachgasgebruik. Revalidatieartsen waarschuwden eerder ook al voor een toename aan dwarslaesies door overmatig lachgasgebruik. Ook zou het gebruik van lachgas veel overlast geven in de diverse wijken in Nieuwegein.

Het college laat weten: ‘Het verbod van gebruik van lachgas in Nieuwegein geldt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon – en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.’

One thought on “Nieuwegein wacht niet op kabinet en voert zelf lachgasverbod in

  1. Bas

    “…toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers na overmatig lachgasgebruik…”
    Ach laat ze toch, natuurlijke selectie is toch juist een heel mooi mechanisme…?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk