‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ of toch niet?

Nieuwegein verstedelijkt en vergroent. Dit is de titel van de Omgevingsvisie van Nieuwegein. Kan dat dan beide samen? Hoe ziet dat eruit? Ziet u vergroening of ontgroening? Laat het onze redactie weten.

Vaak gaan veranderingen heel geleidelijk en weet je meestal niet meer hoe het eruit zag voor de verandering. Gelukkig kun je via Google Maps terugkijken en zien wat er veranderd is. Twee foto’s van dezelfde plek maar van verschillende tijden worden door Bert Dijkstra opgezocht in Google Maps en hier geplaatst. Oordeel zelf. De bovenstaande foto is genomen in juni 2009 en de onderste, op dezelfde lokatie in juni 2022. Een kleine 13 jaar later! De foto’s zijn genomen aan de Graaf Dudosingel in Fokkesteeg.

Op deze twee foto’s van de Graaf Dudosingel is te zien dat er 5 bomen zijn vervangen. Waren ze ziek, waren het verkeerde bomen? Het ziet er weer wat kaal uit met de 3 nieuwe kleine bomen en het zal nog wel een tijd duren voordat deze bomen volgroeid zijn. Wordt er bij de keuze van vervangende bomen gelet op bomen die goed zijn tegen hittestress? Hanteert de gemeente richtlijnen voor het vervangen van bomen? Een paar jaar geleden berichtte de gemeente dat de snelle groeiers zoals de populier vervangen zouden worden door meer gevarieerde soorten. Aan deze singel zijn aanzienlijk meer bomen weggehaald dan vervangen. Hopelijk komt de vergroening daardoor niet in de knel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk