Nieuwegein vernieuwt het standplaatsenbeleid

De gemeente Nieuwegein speelt in op nieuwe landelijke jurisprudentie en stelt voor om het standplaatsenbeleid te vernieuwen. In de praktijk komen ondernemers die vanuit een verkoopwagen hun producten verkopen hiermee eerder in aanmerking voor een beschikbare standplaatslocatie.

Nieuwe standplaatsvergunningen worden niet meer voor onbepaalde tijd verleend, maar voor een periode van vijf jaar. Wel houdt de gemeente rekening met voldoende beschikbare ruimte bij winkelcentra voor bezoekers en hulpdiensten, waardoor op bepaalde plekken het aantal toegestane verkoopwagens teruggaat van twee naar één. Het nieuwe beleid geldt voor nieuwe aanvragen, voor huidige standplaatshouders verandert er niets. Het college van B&W legt het nieuwe beleid vanaf 15 oktober gedurende zes weken voor inspraak voor.

Het nieuwe beleid geldt voor nieuwe aanvragen voor een standplaatsvergunning. De gemeente plaatst in het vervolg beschikbare standplaatslocaties op haar website. Bij meerdere gegadigden wordt er geloot. Omdat in de praktijk blijkt dat verkoopwagens steeds groter worden, is het moeilijker deze wagens in of nabij een winkelcentrum in te passen. In de winkelvisie kondigde de gemeente op basis van gesprekken met ondernemers en bewoners daarom al een wijziging van het standplaatsenbeleid aan. Het nieuwe beleid geeft aan op welke locatie een verkoopwagen mogelijk is. Voor het maximum oppervlak van de wagens is leidend wat de locatie aankan uit oogpunt van verkeersveiligheid. De nieuwe landelijke jurisprudentie bepaalt dat een nieuwe vergunning voor vijf jaar verleend wordt.

Inspraakreactie mogelijk
Voordat het nieuwe beleid ingaat, legt de gemeente het ontwerp van het nieuwestandplaatsenbeleid ter inzage voor. Dat betekent dat er gedurende zes weken van 15 oktober tot en met 26 november voor geïnteresseerden gelegenheid is om op het nieuwe beleid te reageren. Het ontwerp standplaatsenbeleid is te vinden op de website www.nieuwegein.nl/standplaatsenbeleid. Daar staat ook aangegeven hoe inspraakreacties ingediend kunnen worden. Na vaststelling van het nieuwe standplaatsenbeleid volgt door de gemeenteraad een besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan standplaatsen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren