Katern

Nieuwegein verhoogt de opkoopbeescherming van woningen naar € 487.000,-

Per 1 mei dit jaar is in de gemeente Nieuwegein de opkoopbescherming van kracht gegaan van woningen met een WOZ-waarde 440.000,- Hiermee heeft Nieuwegein gebruik gemaakt van de Wet Opkoopbescherming om meer ruimte te creëren op de vastgelopen huizenmarkt en beleggers te weren. Deze week is besloten om de prijsgrens met ingang van 1 juli dit jaar te verhogen naar € 487.000,-.

Bij de besluitvorming in de gemeenteraad is besloten de prijsverhogingen in de gemeente Utrecht te volgen en mee te gaan met de indexering. Utrecht heeft inmiddels besloten de prijsgrens te verhogen naar € 487.000,- WOZ waarde. Nieuwegein volgt hiermee dus.

Wethouder Hans Adriani eerder tegenover onze redactie: ‘Je ziet dat woningen voor starters en mensen met een middeninkomen erg schaars zijn in Nieuwegein, terwijl er veel vraag naar is. Het is extra zuur dat men voor deze betaalbare woningen moet concurreren met beleggers die de woningen willen gaan verhuren. Beleggers kunnen woningen zonder ontbindende voorwaarden kopen en hogere prijzen bieden. Met de opkoopbescherming willen we hier iets tegen doen.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk