Nieuwegein tevreden na integrale steekproefcontrole op industrieterrein Plettenburg en Liesbosch

Donderdag 15 november 2018 hebben de gemeente Nieuwegein, de Veiligheidsregio (brandweer), Stedin en de politie samen een achttal onaangekondigde controles uitgevoerd op industrieterrein Plettenburg en de Liesbosch. Tijdens deze controle zijn ze nagegaan in hoeverre de bedrijven de geldende regels naleven. De gemeente wil op deze wijze beter zicht krijgen op wat er zich afspeelt op de industrieterreinen om toe te werken naar een gezond en veilig ondernemingsklimaat.

Tijdens de controle van deze bedrijven is gekeken naar mogelijke ondermijning of overtredingen op het gebied van bestemmingsplan, milieu, bouwen, brandveiligheid, gebruik elektriciteit en dergelijke. Als er sprake was van een overtreding, is er direct gehandhaafd. De gemeente is tevreden dat, op een paar kleine overtredingen op het gebied van brandveiligheid, er geen grove overtredingen zijn geconstateerd.

Volledig beeld
De gemeente, Veiligheidsregio (brandweer) en Stedin voeren deze controles gezamenlijk uit, daarbij ondersteund door de politie voor de handhaving van de openbare orde. Daardoor ontstaat een vollediger beeld over de (on)veiligheid en kan de overheid uiteindelijk slagvaardiger optreden.

Aanpak industrieterreinen
Deze controle maakt onderdeel uit van meerdere controles die in de toekomst bij bedrijven op de industrieterreinen van Nieuwegein uitgevoerd gaan worden. Tijdens deze controles zal zoveel mogelijk direct gehandhaafd worden bij misstanden en opgetreden worden bij strafrechtelijke overtredingen.

Hulp van bewoners en ondernemers
Voor de aanpak van criminaliteit en overtredingen op de industrieterreinen is ook de hulp van bewoners en ondernemers nodig. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie (0900-8844) of gemeente (14 030). Zo werken we samen toe naar gezonde en veilige Nieuwegeinse industrieterreinen en wijken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren