Nieuwegein scoort zeer slecht qua openbare toiletten

Nederland loopt achter met het aantal openbaar toegankelijke toiletten. Welke gemeenten werken aan meer openbare en opengestelde toiletten? De Toiletalliantie, een verzameling van organisaties die gezamenlijk strijden voor voldoende openbare/opengestelde toiletten, onderzocht dit op ‘Wereld Toilietdag’ en bracht het in kaart. Uit dit onderzoek blijkt dat Nieuwegein ver achter loopt in het aantal openbare/opengestelde toiletten, maar bleef wel, net zoals het laatste onderzoek, op plek 263 steken, toen steeg Nieuwegein nog negen plekken op de ranglijst. Reden voor de Verenigde Senioren Partij (VSP) om aandacht te vragen om meer openbare toiletten in de stad te krijgen.

Het zou goed zijn dat Nieuwegein meer openbare toiletten plaatst!

Laden ... Laden ...

Vragen aan het college van B&W
In een brief ex Art. 44 aan het college vraagt de VSP of het college voornemens verdere actie te ondernemen om het aantal openbare toiletten uit te breiden. Dit zou kunnen door te praten met ondernemers/detailhandel om bijvoorbeeld hun toiletten toegankelijk te maken, cq openbaar beschikbaar te stellen. Graag ziet zij op korte termijn verbetering komen in deze tekortkoming en verwacht dat de gemeente hier het voortouw neemt in samenwerking met bijvoorbeeld de Maag, Darm en Lever Stichting.

Over de toiletalliantie
Een goede dekking van hygiënische en toegankelijke toiletten binnen alle gemeenten in Nederland die voldoen aan de door de Toiletalliantie opgestelde normen, dat is het beeld waar HogeNood en de Toiletalliantie gezamenlijk naar streven.

Iedere Nederlander heeft af en toe een toilet nodig. Zeker de mensen die door het gebrek aan toiletvoorzieningen uit angst voor gênante situaties in spanning zitten om op pad te gaan of helemaal de deur niet uit durven. Iets wat veelvuldig voorkomt bij patiënten met bijvoorbeeld spijsverteringklachten, stoma, incontinentie etc. Daarnaast is altijd toegang hebben tot een goed toilet goed voor de Nederlandse gezondheid. Dit voorkomt onder anderen dat mensen hun behoefte ophouden en/of minder gaan drinken voordat ze op pad gaan. Met andere woorden: voor zowel inwoners als bezoekers van gemeenten zijn voldoende, schone en toegankelijk toiletten een hele opluchting! Hierdoor blijft er voor iedereen meer tijd over om te genieten van de prachtige, gastvrije omgeving en ambiance die een gemeente te bieden heeft.

De toiletten op winkelcentrum Cityplaza zijn ’tip-top!’

One thought on “Nieuwegein scoort zeer slecht qua openbare toiletten

  1. Stella

    Hebben HogeNood en de Toiletalliantie ook eisen geformuleerd voor de grootte van de toiletten? Het is vaak vooral ‘s winters lastig als je met tassen en dikke winterjas in zo’n hokje gaat, door te kleine ruimte en/of ontbrekende haken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk