Nieuwegein op weg naar een energie neutrale stad

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft maandagavond 25 september unaniem ingestemd met de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. Met de routekaart wil de gemeente Nieuwegein in 2040 écht energieneutraal zijn. Deze routekaart is opgesteld door de NMU, in afstemming met veel bedrijven en bewoners. Wethouder Peter Snoeren: “Ik ben blij dat de routekaart er ligt en dat we weten welke stappen we moeten zetten om naar een Energieneutrale stad te komen. We nodigen alle inwoners en ondernemers in de stad uit om met ons deze route te volgen, want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat onze mooie stad ook in de toekomst fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.”

Ieder jaar een stapje verder
Energieneutraal betekent dat 100 procent van de te gebruiken energie in Nieuwegein, in 2040 met duurzame bronnen is opgewekt. Nu is dat nog maar 4 procent van het totale verbruik in de gemeente. Er gebeurt al veel in Nieuwegein en veel initiatieven dragen bij aan deze doelstelling, maar het tempo zal omhoog moeten. Om in 2040 energieneutraal te zijn moet namelijk elk jaar ten opzichte van het voorgaande jaar 4,5 procent energie worden bespaard en 9 procent meer duurzame energie worden opgewekt. In een jaarlijkse monitor wordt de voortgang bijgehouden.

Duurzame energiebronnen slim benutten
Dat is alleen mogelijk als zoveel mogelijk duurzame bronnen worden benut en slim worden gecombineerd. De Routekaart die de NMU heeft opgesteld beschrijft daarom acties op het gebied van energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag. Zo is het noodzakelijk dat onder andere woningen aangepast worden om betere energielabels te krijgen, dat bedrijven en de gemeente energie besparen, dat er een pilot start naar een ‘aardgasloze’ wijk, dat er meer zonnepanelen komen op daken en slimme laadpalen voor energieopslag. Zonne-energie, windenergie en het benutten van de bodem kunnen de grootste bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

Bestaande initiatieven
De gemeente kan dit niet alleen, een energieneutrale stad is van iedereen! Bewoners, ondernemers, organisaties én gemeente moeten hiervoor de handen ineenslaan. Er zijn al heel wat initiatieven van start gegaan die hieraan een positieve bijdrage leveren. Zo zijn er al energieambassadeurs actief, staan er vijf windmolens, wordt de stadsverwarming verduurzaamd, zijn er plannen voor zonneparken en energie neutrale scholen en sportzalen, en is er aandacht voor duurzame bedrijventerreinen

Van energieneutraal naar klimaatneutraal
Deze routekaart voor een energieneutrale gemeente is onderdeel van de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te zijn. Daarbij wordt breder gekeken naar thema’s als circulaire economie, grondstoffengebruik en klimaatadaptatie.

3 thoughts on “Nieuwegein op weg naar een energie neutrale stad

  1. hessel

    Merwestein is al jaren een aardgasloze wijk.

  2. Herman

    Hoezo “pilot aardgasloze wijk”. Heb 15 jaar in de Doorslag en 20 jaar in Galecop gewoond en er nooit aardgas aangetroffen.

  3. gemeente Nieuwegein

    Dat zijn de wijken met stadsverwarming. Die hebben inderdaad geen aardgas. Maar er zijn nog diverse wijken wel aangesloten op aardgas. Daar willen we kijken hoe die op termijn aardgasloos kunnen worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren