Nieuwegein krijgt twee nieuwe bushaltes naar de Uithof

Reizigers in het Utrechtse openbaar vervoer kunnen volgend jaar gebruik maken van een vernieuwd aanbod. Het netwerk van vervoerder U-OV, bestaande uit de gele bussen en trams, verandert. Er komen op sommige verbindingen buslijnen bij. Zo krijgt Nieuwegein twee nieuwe bushaltes naar de Uithof. Elders verandert het aantal ritten of de route die wordt gereden. Dit blijkt uit het Vervoerplan voor 2018 van U-OV dat op 19 september door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht is vastgesteld.

De provincie wil kunnen inspelen op de actuele vraag naar openbaar vervoer en ontwikkelingen. Buslijnen met de potentie voor reizigersgroei kunnen daarbij rekenen op extra investeringen. Een goed voorbeeld is lijn 44, een nieuwe buslijn tussen Houten en Vianen die op werkdagen bij wijze van proef de komende drie jaar gaat rijden. De nieuwe lijn verbindt diverse woon- en werkgebieden, waaronder de nieuwe wijk Hoef en Haag (Vianen). Ook wordt lijn 43 verlengd van Odijk naar Houten.

Routewijzigingen
Routewijzigingen komen er op lijnen 58, 74 en 251 in Zeist, waar als gevolg van vernieuwing van het stadscentrum nieuwe bushaltes worden aangelegd. In Nieuwegein komen vanaf juli 2018 nieuwe bushaltes voor de lijnen 283 en 287 van en naar De Uithof. Deze besluiten zijn genomen nadat reizigers, gemeenten en andere betrokkenen eerder dit jaar zijn geraadpleegd.

Al langer leeft de wens om de verbinding tussen Nieuwegein en De Uithof te versnellen. In het verleden is o.a. onderzocht of de lijnen 71, 72 en 271 een snellere route in Utrecht kunnen volgen. Daar is toen van afgezien, omdat deze lijnen ook een belangrijke rol vervullen in het verbinden van delen van Utrecht met De Uithof. Eind 2016 is de route van de lijnen 283 IJsselstein – De Uithof en 287 Vianen – De Uithof gewijzigd. De route loopt nu door Nieuwegein In plaats van over de autosnelwegen A2 en A12. Als deze lijnen haltes in Nieuwegein aandoen, ontstaat voor reizigers uit Nieuwegein een veel snellere verbinding met De Uithof dan met de bestaande lijnen. Een aantal haltes moet hiervoor nog worden aangelegd. Om de gemeente Nieuwegein hiervoor voldoende tijd te geven, kan deze verbetering worden ingevoerd met ingang van de zomerdienst op 7 juli 2018.

Nieuwe haltes Nieuwegein Stadscentrum/extra rit lijn 283
De route van lijn 283 scheert langs Nieuwegein Stadscentrum, maar er liggen nu geen haltes. De gemeente Nieuwegein is bereid om voor de verbetering van de verbinding nieuwe haltes aan te leggen. In de richting IJsselstein wordt een halte aangelegd langs de Zuidstedeweg, net voorbij de kruising Zuidstedeweg/Kapittelstede. Vanaf hier is het ongeveer 200 meter lopen naar de bus-/tram halte Nieuwegein Stadscentrum.

In de richting De Uithof is een halte aan de Zuidstedeweg niet mogelijk. Er wordt een halte aangelegd op de Weverstede bij de kruising Weverstede/ Kapittelstede. De rijtijd tussen IJsselstein en de Uithof neemt in de richting De Uithof met 2 à 3 minuten toe. In de IJsselstein bedraagt de extra tijd ongeveer 1 minuut. Een rit tussen IJsselstein Overwaard en de halte Heidelberglaan duurt daarmee voortaan 22 tot 26 minuten. De rit vanaf Nieuwegein Centrum tot de halte Heidelberglaan duurt nu nog 28 minuten met lijn 71. Wanneer lijn 283 stopt in Nieuwegein Stadscentrum is de reistijd 7 tot 11 minuten korter. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de doorstromingsmaatregelen, die in de zomer van 2017 op de Waterlinieweg zijn getroffen. Mogelijk wordt daardoor de rijtijd in de spitsen 2 à 3 minuten korter.

Lijn 283 is nu al een goed bezette lijn en er worden op sommige momenten extra ritten ingezet om voldoende capaciteit te bieden. We moeten er rekening mee houden, dat door de kwaliteitsverbetering reizigers overstappen van andere lijnen en nieuwe reizigers worden aangetrokken. Daarvoor is in de huidige situatie onvoldoende capaciteit. Om dit te kunnen opvangen worden de volgende maatregelen genomen:

De vertrektijd van de versterkingsrit, die nu rond 08:00 uur rijdt wordt verschoven naar 8:08;
Rond 8:23 uur wordt een extra rit ingezet. Op de rit van 10:30 uur wordt een gelede bus ingezet (of de rit wordt versterkt). Het opnemen van een halte Nieuwegein Centrum in de route van lijn 283 zal ook gevolgen hebben voor de bezetting op de lijnen 71, 271 en 72. Maar zelfs als we ervan uitgaan dat alle reizigers, die nu in de spits reizen tussen Nieuwegein Centrum en De Uithof, dit voortaan met lijn 283 doen, is de afname van de bezetting per rit maar 5-10% en dat is geen reden om het aanbod op die lijnen aan te passen.

Haltes Nieuwegein Zuid lijn 287
Lijn 287 verbindt busstation Vianen snel met Rijnsweerd en De Uithof. Ook deze lijn volgt een snelle gestrekte route door Nieuwegein. In Nieuwegein-Zuid rijdt lijn 271 min of meer parallel aan lijn 287. Er is tussen lijn 271 en 287 een groot verschil in rijtijd van en naar De Uithof. tussen Nieuwegein Zuid en De Uithof een snellere reismogelijkheid te bieden, laten we lijn 287 stoppen op de haltes ’t Veerhuis, Wiersdijk en Merwesteintunnel.

Een rit vanaf de halte ’t Veerhuis naar de Heidelberglaan met lijn 271 duurt nu 32 tot 37 minuten. Dat wordt met lijn 287 18 tot 22 minuten. Daarbij is rekening gehouden met 2 minuten extra rijtijd om de haltes te kunnen aandoen. Daarmee staat tegenover een reistijdverlenging van 2 minuten voor doorgaande reizigers vanuit Vianen een versnelling van een kwartier voor reizigers uit Nieuwegein-Zuid.

Ook hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de doorstromingsmaatregelen, die in de zomer van 2017 op de Waterlinieweg zijn getroffen. Mogelijk wordt daardoor de rijtijd in de spitsen 2 à 3 minuten korter. De kwaliteitsverbetering leidt tot extra reizigers op lijn 287. Maar gezien de hoge frequentie en de capaciteit is het niet nodig het aanbod op lijn 287 aan te passen. Aan de andere kant zal het aantal reizigers op lijn 271 afnemen. 271 gevolgen heeft voor de loopafstanden en er vrij recent is geïnvesteerd in de haltes Graaf Florisweg, heeft de gemeente Nieuwegein een aanpassing van lijn 271 graag breder te willen bezien, onder andere samen met de gemeente Vianen. Voor het uitwerken van voorstellen wordt meer tijd uitgetrokken en wordt dit meegenomen in het Vervoerplan 2019. Lijn 271 blijft in 2018 dus ongewijzigd.

In het U-OV Vervoerplan 2018 (pdf, 5,3 MB) vindt u een volledig overzicht van alle aanpassingen in het openbaar vervoer in 2018, met ingang van december 2017 en juli 2018.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren