Nieuwegein krijgt citymarketeer

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om officieel te starten met de uitvoering van citymarketing en het gereserveerde budget daarvoor vrij te maken. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is gesproken over hoe we Nieuwegein verder op de kaart kunnen zetten. Het resultaat daarvan is een concreet plan om activiteiten en middelen te ontwikkelen op basis van drie thema’s: verbinden, zichtbaarheid vergroten en gastvrijheid. Het doel is om de bekendheid van (parels van) Nieuwegein te vergroten. Citymarketing is het kompas in de ontwikkeling van Nieuwegein en het beleid van partijen die in de gemeente actief zijn. Een citymarketeer gaat aan de slag om initiatieven en samenwerking met partners uit de stad te stimuleren. De mogelijke activiteiten lopen uiteen van opvallende acties, verbinding in de buurt, nieuwe en thematische evenementen, een jongerenbrainstorm, samenwerking tussen bedrijfsleven en ROC tot een citymarketingwebsite.

De gemeenteraad spreekt over dit onderwerp op 7 en 22 juni. ‘Het enthousiasme in de stad geeft energie om op verder te bouwen. De gemeente neemt graag het voortouw om de beweging in de stad samen met partners vooruit te helpen. De citymarketeer kan wat er al is slim aan elkaar verbinden en versterken’, aldus wethouder Johan Gadella.

Bereikbaarheid en vele voorzieningen
‘In Nieuwegein is het prettig wonen in het groen met het gemak van alle voorzieningen dichtbij’. Dat is hoe huidige bewoners Nieuwegein voor het voetlicht willen brengen. Ondernemers zeggen het als volgt: ‘Nieuwegein is de best bereikbare en meest betaalbare stad in de economisch krachtige regio Utrecht, waar je gewoonweg kan ondernemen.’ Uit onderzoek van marketingbureau Buhrs onder bewoners, ondernemers en bezoekers komt naar voren dat bereikbaarheid en de vele voorzieningen de meest genoemde kwaliteiten van Nieuwegein zijn.

Daarnaast kent Nieuwegein parels als City/de binnenstad, Vreeswijk, Jutphaas en park Oudegein, waar meer bekendheid aan gegeven kan worden. De merkwaarden van Nieuwegein zijn gemak en gewoon (doen). In de toekomst wil Nieuwegein ook nog meer bekend staan om haar gastvrijheid en gezelligheid.

Binding
De activiteiten om Nieuwegein op de kaart te zetten, richten zich allereerst op het versterken van de tevredenheid van de huidige bewoners en ondernemers voor meer onderlinge verbondenheid. Jongeren en gezinnen met kinderen vormen een belangrijke sociale structuur, de basis voor initiatieven, ouderen doen veel bij verenigingen en in het vrijwilligerswerk. Tevreden bewoners en ondernemers zijn de beste ambassadeurs van de stad. Op termijn gaat het ook om het aantrekken van nieuwe bedrijven en bezoekers uit de regio.

Spin in het web
Het college van B&W stelt voor om een citymarketeer in dienst van de gemeente aan te stellen. Het is de bedoeling dat de citymarketeer fungeert als spin in het web. Het gaat om een goede verbinding met bestaande trajecten en netwerken, het bewaken van het merk Nieuwegein en het stimuleren van initiatieven in de stad. Na twee jaar wil het college de resultaten evalueren. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het starten van het citymarketingtraject en het eerder in de begroting gereserveerde budget van €100.000,- per jaar vrij te geven. De gemeenteraad vergadert daarover op 7 en 22 juni.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk