Nieuwegein kiest… discussiebijeenkomsten van start

Maandagavond 16 februari heeft de eerste discussiebijeenkomst met de samenleving in het kader van “Nieuwegein kiest…” plaatsgevonden. De discussie moet een nieuwe toekomstvisie (strategisch kader) opleveren. Teruglopende inkomsten en een verandering van groeigemeente naar beheergemeente vragen om een reflectie op de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente én van de samenleving. Op basis van de nieuwe toekomstvisie kan het gemeentebestuur beter besluiten op welke terreinen het –steeds minder- beschikbare geld het best kan worden ingezet. In sommige gevallen zal dat leiden tot minder inzet van de financiële middelen, in andere gevallen tot een extra financiële impuls.

Tafeldiscussie

De discussie met de samenleving is niet op de geijkte manier georganiseerd. In samenwerking met Vleugel BV is een discussiespel ontwikkeld, waarbij de bezoekers in kleine groepjes aan 9 tafels discussiëren over de beleidsterreinen van de gemeente. De groepjes krijgen een beperkte hoeveelheid geld, eigen tijd en een aantal jokers mee. Aan het eind van de discussie moeten zij gezamenlijk besluiten of zij op het betreffende onderwerp al dan niet geld of eigen tijd inzetten. Omdat niet voor elk item geld is, zal men moeten kiezen. De eerste avond werd bezocht door zo’n 35 mensen. Uit de evaluatieformulieren bleek dat ruim 90 % de discussievorm waardeerden. Zij gaven aan op deze manier wel vaker met de gemeente te willen discussiëren. Er staan nog 6 bijeenkomsten op stapel. Op dinsdagmiddag en dinsdagavond 17 februari. Op woensdagmiddag en woensdagavond 18 februari en op donderdagmiddag 19 februari.

Jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Vandaar dat alle middelbare scholen in Nieuwegein zijn gevraagd mee te doen. Dat heeft tot resultaat gehad dat het Calscollege met zo’n 60 leerlingen langs komt om in een aparte bijeenkomst met de gemeente te praten over hun prioriteiten. Alle basisscholen hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan een tekenwedstrijd. De opdracht is om een tekening te maken over de soort stad waar de kinderen later zouden willen wonen. Met de tekenwedstrijden zijn leuke prijzen te winnen voor de hele klas. Een deskundige jury waarin een plaatselijke kunstenaar zit, zal de inzendingen beoordelen. In het Infocentrum van de gemeente Nieuwegein zal een expositie worden ingericht van de binnengekomen kunstwerken.

Vervolg van de discussie

Het discussievoorstel “Nieuwegein kiest…” geeft mogelijke keuzes weer, gerelateerd aan een nieuwe visie op de relatie tussen overheid en samenleving. Het is nog géén collegevoorstel aan de raad. Na de discussieronde zal een collegevoorstel gemaakt worden. Dit voorstel zal door de raad worden vastgesteld. Daarna zal het voorstel uitgewerkt worden tot op productniveau met daarbij een implementatieplan. Eind dit jaar zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn op de begroting.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren